Χρησιμοποιώντας τη μάρκα Blum

Συστάσεις για τη χρήση των στοιχείων σχεδιασμού της Blum

Καταρτίσαμε αυτό το έγγραφο για να σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε τα στοιχεία σχεδιασμού της Blum στο διαφημιστικό σας υλικό. Το έγγραφο αυτό είναι σχεδιασμένο να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις αξίες της επωνυμίας μας.

Συστάσεις για τη χρήση των στοιχείων σχεδιασμού της Blum

Το έντυπο με τίτλο «Συστάσεις για τη χρήση των στοιχείων σχεδιασμού της Blum» (Recommendations for using Blum design elements) είναι ένα προσπέκτους σχεδιασμένο να συνδράμει τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για τη λήψη κατάλληλων για εκείνους μέτρων μάρκετινγκ.

Απαντούμε σε ερωτήσεις όπως:

  • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογότυπο της Blum;
  • Ποιες εικόνες και κείμενα πρέπει να επιλέξω;
  • Πώς θα πρέπει να γράφονται τα ονόματα των προϊόντων της Blum;

Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μπορούν να προμηθευτούν αυτό το προσπέκτους από τον προσωπικό τους υπεύθυνο επικοινωνίας της Blum ή να το κατεβάσουν ηλεκτρονικά από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MAIS).

Άνοιγμα του εγγράφου στο MAIS (μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)
Περισσότερα για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ενημερώστε μας όποτε χρησιμοποιείτε το λογότυπο Blum ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχεδιασμού στο υλικό μάρκετινγκ της εταιρείας σας. Θέλουμε απλώς να γνωρίζουμε πώς και πού χρησιμοποιείτε τα στοιχεία της επωνυμίας μας για διαφημιστικούς λόγους.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας ή με το γραφείο Εταιρικού Σχεδιασμού στο Hoechst της Αυστρίας.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page