Blum EXPLORES
Báo cáo xu hướng năm 2022
Chúng tôi đã tham dự triển lãm Salone del Mobile ở Milan và biên soạn một bản báo cáo tổng hợp các xu hướng tiêu điểm mà chúng tôi thu thập được trong sự kiện. Khám phá các xu hướng thiết kế tương lai được phân thành bảy nhóm. Khơi nguồn cảm hứng từ những ý tưởng thiết kế đặc biệt của ngành nội thất.
Blum EXPLORES
Blum EXPLORES
Chúng tôi đã khám phá triển lãm Salone del Mobile ở Milan giúp bạn và có một số cuộc trò chuyện rất thú vị.
Màu sắc Kết cấu Vật liệu Kết hợp ánh sáng Phụ kiện nội thất Màu sắc Kết cấu Vật liệu Kết hợp ánh sáng Phụ kiện nội thất Màu sắc Kết cấu Vật liệu Kết hợp ánh sáng Phụ kiện nội thất Màu sắc Kết cấu Vật liệu Kết hợp ánh sáng Phụ kiện nội thất
Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng Giải pháp ấn tượng

Bây giờ tới lượt bạn.

Hãy sử dụng các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi để biến ý tưởng của mình thành hiện thực và đặt một số câu hỏi cho chúng tôi.