IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Keskkonnasäästlikkus

Blum on aastakümneid keskkonnakaitsele pühendunud

Keskkonna ja loodusvarade eest hoolitsemine on meile väga oluline. Meie jõupingutused selleks, et meie tegevus oleks võimalikult keskkonnasõbralik, on seadusega ette nähtud nõudeid ületanud juba aastakümneid.

„Usume, et vastutustundlikul ökoloogilisel käitumisel on pikaajalised majanduslikud hüved. Seeärast rakendame keskkonnakaitsemeetmeid võimalikult paljudes tegevusvaldkondades.“

Extract from Blum's Orientation Statement

Keskkonnakaitsemeetmed

Ressursi- ja energiajuhtimismeetmed hõlmavad soojuse taaskasutamise süsteeme, ehitiste soojusisolatsiooni, nutikaid küttejuhtimissüsteeme, vee maa-alust jahutamist ja valgusdioodidel põhinevaid energiatõhusaid valgustussüsteeme. Seesuguseid meetmeid on rakendatud aastakümneid.

Raudteeveod

Suur osa kaubast toimetatakse kohale mööda raudteed meie enda haruraudteedelt Dornbirnis.

Keskkonnasõbralik pakendamine

Lisaks taaskasutatavale papp-pakendile oleme enam kui 10 aastat kasutanud veel üht keskkonnasõbralikku pakendamissüsteemi: Blumi väljatöötatud ECO-Pack.

ISO 14001

Meie keskkonnajuhtimissüsteemi on rakendatud 1997. aastast ja see on aidanud järjekindlalt suurendada meie keskkonnasõbralikkust. Meetmeid rakendatakse järjepidevalt ja nende rakendamine registreeritakse jooksvalt keskkonnaprogrammis. Korrapäraste auditite abil kontrollitakse nõuetekohasust ja tõhusust.

ISO 50001

Blum on sertifitseeritud rahvusvahelise energiajuhtimisstandardi ISO 50001 kohaselt. Selles rahvusvahelises standardis kirjeldatakse parimaid energiajuhtimistavasid üle maailma ning see aitab meil vähendada energiakulusid ja kasvuhoonegaase.

 Lühiülevaade sertifikaadid

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1