Pylon

Höchst, Austria | juuli 2018

Blum kasvatas käivet 2017./2018. majandusaastal 50 miljoni euro võrra

Austria furnituuritootjal oli taas kord kasvuaasta

Blumi kontsern kasvatas oma käivet 2017./2018. majandusaastal 2,8% võrra tänu toodetele ja teenustele, mida pidevalt kohandatakse mööblitootjate vajaduste järgi, ning rahvusvahelisele turustusvõrgule ja töötajaskonna suurele paindlikkusele. Valuutakursi kõikumist arvesse võttes oli kasv 5%.

 

Mööblitootja Blum kasvatas oma käivet 2,8% võrreldes eelnenud aastaga, saavutades 30. juunil 2018 lõppenud majandusaasta käibenumbriks 1839,42 miljonit eurot. Valuutakursi kõikumist arvesse võttes oli kasv 5%. 48% Blumi käibest tuli Euroopa Liidu riikide ja 15% Ameerika Ühendriikide arvelt. Furnituuritootja tarnib oma tooteid enam kui 120 riiki üle maailma ning omab 30 rahvusvahelist tütarettevõtet ja esindust. On vastu võetud otsus, et kolmas põlvkond võtab Julius Blum GmbH juhtimise üle 1. juulil 2019.

 

Töötajad on meie edu alus

„Meie edu tuleneb peamiselt meie ülemaailmse meeskonna heast sooritusest ning kõikide meie osakondade ja organisatsioonide vahelisest suurepärasest koostööst,“ ütles tegevdirektor Gerhard E. Blum, rõhutades töötajaskonna tähtsust Blumis. Ettevõtte andis üle maailma tööd keskmiselt 7509 inimesele, mis tähistab eelnenud aastaga võrreldes töötajate arvu kasvu 368 inimese võrra. Lisaks hakkab Blum Austrias 1. septembril tehnilist koolitust läbima 94 uut praktikanti, kellest 15 on naissoost. Sügisese seisuga pakub Blumi kontsern kutsealast koolitust 361 praktikandile (neist 19 alustab õpet Blum USAs).

 

Turgude erisuunalised arengud

Enamik Lääne-Euroopa turgudel kasvas käive 2017./2018. majandusaastal. Käibekasvu toetasid Lõuna-Euroopa turgude edasine taastumine ja jätkuvad positiivsed suundumused Ida-Euroopas. Vene turu liikumine ülespoole oli väga positiivne. Viimase 12 kuu jooksul mõjutas euro tugevus negatiivselt müüki Ameerikas, Vaikse ookeani piirkonnas ja Aasias. Seetõttu kahanes käive Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, olgugi et kohalikus valuutas arvestatuna oli areng positiivne. Aasias, eeskätt Indias, Hiinas ja Kagu-Aasias, jätkus kasv hoolimata negatiivsetest valuutakursimõjudest.

 

Piirkondlikud ja rahvusvahelised investeeringud

Dornbirnis valmis uue stantsimiskeskuse (tehas nr 8) esimene toomishoone ja töötajad hakkasid enne puhkuseperioodi algust ümber kolima uutesse ruumidesse. 11 600-kohaline kõrgriiulitega laohoone võetakse kasutusse samal ajal. Teine tootmishoone peaks valmima aprillis 2019. Töötajad kolivad uude kontorihoonesse Höchstis tehase nr 2 juures ajavahemikul september–detsember 2018. Märkimisväärne summa on investeeritud Blumi turustusvõrgustikku, et veelgi tõhustada ettevõtte toodete pakkumist üle maailma. Näiteks, Poolas võeti kasutusele uus kõrgriiulitega laohoone ja Slovakkias avati uus esindussalong. Septembris 2018 peaks valmima kontori- ja laohoone juurdeehitus Portugalis. Blumi kontserni 2017./2018. majandusaasta investeeringute kogumaht oli 216 miljonit eurot.

 

Keskkonnakaitse ja säästlik ressursikasutus

Blumis on keskkonnakaitse ja säästlik ressursikasutus tähtsal kohal. Seepärast on ettevõte juba aastakümneid investeerinud keskkonnasõbralikesse lahendustesse. Alates 2018. aasta algusest on 100% Blumi tarbitavast energiast toodetud sertifitseeritud hüdroenergia abil. Seeläbi kavatseb furnituuritootja vähendada oma CO2-heitmeid Austrias kaugelt enam kui kolmandiku võrra. Blum teeb koostööd muude sama provintsi ettevõtetega ja on tegus liige kolmes keskkonnakaitsevõrgustikus: Climate Neutral Alliance 2025, Energy Efficiency Network ja “Wirtschaft Mobil”. Töötajate käsutuses on piirkondlike töösõitude tarvis 13 elektriautot. Blum kui üks suurimaid tööandjaid piirkonnas toetab oma töötajaid keskkonnasõbralike transpordivahendite kasutamisel. Ettevõte propageerib ja edendab aktiivselt keskkonnasõbralikke algatusi, nagu kogu Vorarlbergi hõlmav võistlus „Raadius – rattaga tööle”.

 

Esmaklassiline toodete ja teenuste pakett

Blumi jaoks on Milaanos toimuv Eurocucina väga tähtis rahvusvaheline mess. See on mõõdupuu, mille järgi hinnata, kui hästi on mööblitootjad ettevõtte tooted omaks võtnud. Sel aastal olid kliendid Milaanos välja pannud palju uusi Blumi tooteid, mida ettevõte oli esitlenud suundanäitaval Interzumil, mis toimus eelmisel aastal Kölnis. Sellisteks toodeteks olid Expando T, ainulaadne kinnituslahendus erimaterjalidest õhukeste esipaneelide kinnitamiseks, mis avab täiesti uued disainivõimalused, ja uus Aventos HK tõstesüsteem. Kliendid esitlesid ja mitmesuguseid Blumi sahtlisüsteemide pakutavaid isikupärastamisvõimalusi. Jätkuvalt on moes käepidemevaba disain, mida saab teostada Blumi laia liikumistehnoloogiate valiku (nii mehaaniliste kui ka elektriliste süsteemide) abil. Kõik liikumistehnoloogiad on optimeeritud iga rakenduse jaoks. Eelnenud majandusaastal laiendas Blum taas kord oma teenuste valikut. Toodete kõrval on teenused tähtis osa Blumi äritegevusest.

 

Muudatused ettevõtte struktuuris

Julius Blum GmbH-s hakatakse juhtimist järgmisele põlvkonnale üle andma käesoleva majandusaasta alguses. Tegevdirektorid Gerhard E. Blum, Philipp Blum ja Martin Blum juhivad ettevõtet ühiselt alates 1. juulist 2018. Neid toetavad kauaaegsed töötajad Urs Bolter (Blum International Consultingi tegevdirektor) ja Gerhard Humpeler (finantsjuht). Juhtkond ja ettevõtte juhatus võtavad Gerhard E. Blumi kohustused järk-järgult üle alates 2018./2019. majandusaasta algusest. Pärast 1. juulil 2019 lõppevat üleminekuperioodi jätkavad Gerhard E. Blum ja tema vend Herbert Blum ühiselt Blumi kontserni valdusettevõtte juhtimist.

 

Prognoosid 2018./2019. majandusaastaks

„Astume uude majandusaastasse vaoshoitud optimismiga. On palju küsimärke ning tulevikusuundumuste osas on palju ebakindlust. Ühelt poolt ei ole Brexit Euroopas veel täielikult selgeks räägitud, mistõttu ei ole kindlust ELi võetava suuna osas. Teisalt valmistavad meile tõsiselt muret kasvavad riiklikud huvid, nt tollimaksude vastastikune kehtestamine ja majandussanktsioonide eskaleerumine,“ ütles Gerhard E. Blum, suhtudes eelseisvasse majandusaastasse põhjendatud ettevaatusega.

 

Faktid ja arvud seisuga 30.06.2018

Ülemaailmne käive: 1839,42 miljonit eurot (eelmise aastaga võrreldes + 2,8%)
Käibe jaotumine: EL 48%, Ameerika Ühendriigid 15%, muud turud 37%
Töötajaid maailmas kokku (seisuga 30. juuni 2018): 7611 töötajat (eelmise aastaga võrreldes + 324)
Töötajaid Vorarlbergis (seisuga 30. juuni 2018): 5769 töötajat (eelmise aastaga võrreldes + 239)
Praktikante kontsernis (seisuga september 2018): 361 (kellest 19 Blum USAs); 1. septembril 2018 alustab 94 uut praktikanti (neist 15 naissoost) Blum Vorarlbergis ja 6 uut praktikanti Blum USAs
Investeeringud: 216 miljonit eurot, millest 182,5 miljonit eurot Vorarlbergis

 

 

Blumi uus juhtkond seisuga 1. juuli 2018: kolm tegevdirektorit Martin Blum, Philipp Blum ja Gerhard E. Blum ning Gerhard Humpeler ja Urs Bolter

Uus stantsimiskeskus (tehas nr 8) Dornbirnis. Töötajad kolisid ehitusjärgus juba juulis esimesse hoonesse; teine hoone peaks valmima suvel 2019.

Blumi innovatiivne furnituur kõigi kolme tooterühma lõikes (tõstesüsteemid, hinged ja sahtlid) võimaldab kasutada tänapäevaseid mööblilahendusi, pakkudes laialdaselt võimalusi isikupärastamiseks ja veelgi rohkem praktilisi eeliseid.

Kontaktandmed
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Allalaadimiseks
Pylon


Asia
Europe
Oceania

Jaga lehekülge