Õiguslikud tingimused

Ilmumisandmed, andmekaitse, autoriõigus

Ilmumisandmed

Varustaja nimi ja kontaktandmed

Julius Blum GmbH Industriestrasse 1, 6973 Höchst, Austria

Telefon: +43 5578 705-0, Faks: +43 5578 705-44, e-post: info@blum.com

Ettevõtte registreerimisnumber ja registreerinud kohus

FN 62067a, Feldkirchi Piirkonnakohus

Kumuleeruva käibemaksu ID-number

ATU 35695903

Ettevõtte tegevusala:

Mööblifurnituuri ja kokkupanemisseadiste väljatöötamine, valmistamine ja müümine tööstustele ja tisleritele köökide ja mööbli tootmise eesmärgil

Andmekaitsedeklaratsioon

I.

Käesolevat deklaratsiooni kohaldatakse kõigile allpool loetletud ettevõtetele (edaspidi Blumi kontsern).

Blumi kontsern valmistab ja müüb kõikjal maailmas kvaliteetseid ja kaasaegseid tooteid ning soovib pakkuda suurepäraseid teenuseid, mida kohandatakse vastavalt klientide vajadustele.

Üldiselt saab Blumi kontserni veebilehti kasutada eelnevalt registreerumata. Kui teilt nõutakse isikuandmete sisestamist, kasutame neid ainult teie loaga. Sisestatud isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalselt ja kooskõlas hetkel kehtiva Austria andmekaitseseaduse määrustega.

Palun lugege tähelepanelikult alltoodud andmekaitset puudutavat teavet. Sellel veebilehel teabe, teenuste, linkide, funktsioonide, rakenduste ja/või programmide käivitamise ja/või kasutamisega nõustub kasutaja järgmiste tingimustega:

II.

Registreerimiseks vajalikke andmeid sisestades nõustub kasutaja sellega, et nimetatud andmed salvestatakse ja neid töödeldakse veebilehe kasutamise eesmärgil, kliendisuhtluse tagamiseks ja kasutaja vajadustele vastava sisu optimeerimiseks. Kasutaja annab loa isikuandmete kasutamiseks kogu Blumi kontserni ning kontserni volitatud esindajate ja müügipartnerite poolt. Kasutaja nõustub ka sellega, et nimetatud andmeid võib edastada Euroopa Liidust väljapoole veebilehe kasutamise eesmärgil, kliendisuhtluse tagamiseks ja kasutaja vajadustele vastava sisu optimeerimiseks. Blumi kontsern garanteerib, et isikuandmeid ei müüda, vahetata ega avaldata kolmandatele isikutele. Erandiks on siinkohal juhtumid, kus andmete jagamist kolmanda osapoolega nõuab seadus. Võib juhtuda, et peame andmeid jagama oma kasutajalepingu määruste rakendamisel või siis, kui see on vajalik Blum Online’i, meie kasutajate või kolmandate isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

Klienditeeninduse optimeerimiseks võidakse analüüsida registreerumata klientide käitumist veebilehel, et me saaksime täiustada brauseri funktsioone ja kohandada lehekülje sisu vastavalt kasutaja vajadustele. Kasutajate käitumise analüüs aitab meil optimeerida veebilehe struktuuri, kujundust ja paigutust ning seda kasutajasõbralikumaks muuta. Selleks on Blumil õigus koguda allpool loetletud andmeid iga kord, kui te meie veebilehte kasutate – ka siis, kui te ei ole registreerunud kasutaja. Meie veebiserver salvestab teie kohta automaatselt järgmised andmed: Teie internetipakkuja, teie IP-aadress, teie brauseri tüüp ja versioon, teie ekraani resolutsioon ja kuvatud värvide arv, teie operatsioonisüsteem ning internetiaadress, mida te Blumi lehekülje külastamiseks kasutate.

Kasutaja nõustub isikuandmete salvestamisega ja nende kasutamisega kasutaja käitumise analüüsimiseks, kodulehe haldamiseks, Blumi toodete ja teenuste turustamiseks ülalmainitud viisil, ja kasutajaprofiili loomiseks.

Kõik salvestatud ja kasutatavaid isikuandmeid kaitstakse lubamatu juurdepääsu eest. Kasutaja võib küsida oma kasutajaprofiili kohta ja nõuda selles sisalduvate isikuandmete muutmist ja kustutamist. Palun võtke ühendust

privacy@blum.com

Seda veebilehte kontrollib, kasutab ja haldab Blumi kontsern Austrias. Blumi kontsern ei võta endale vastutust ega garanteeri selle veebilehe andmekaitsedeklaratsiooni vastavust kõigile õigusnormidele väljaspool Austriat asuvates riikides. Kui annate oma isikuandmed väljaspool Austriat asuvale Blumi ettevõttele, kohaldatakse sealset andmekaitsedeklaratsiooni. Kui soovite seda veebilehte külastada väljastpoolt Austriat, vastutate selle eest, et teie tegevus vastaks kohalikele õigusnormidele. Käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni ja selle kohaldamist reguleeritakse Austria seadustega, erandiks on ainult rahvusvahelise eraõiguse sätted. Kohtualluvuse paik on pädev kohus Höchstis, Austrias. Kokkulepe kehtib seoses järgmiste ettevõtetega (Blumi kontsern):

Julius Blum GmbH, Austria ning selle tütarettevõtted ja esindused

Blum Inc., USA

Blum UK, Suurbritannia

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Prantsusmaa

Blum Svenska AB, Rootsi

Blum s r.o., Tšehhi Vabariik

Blum Polska Sp. z o.o., Poola

Blum GmbH, Saksamaa

Blum OOO, Venemaa

Blum Australia Pty Ltd., Austraalia

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungari

Blum Romania S.R.L., Rumeenia

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasiilia

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Hiina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mehhiko

Blum Ukraine TOV, Ukraina

Blum Furniture Hardware Hong Kong Limited, Hong Kong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Türgi

Blum New Zealand Limited, Uus-Meremaa

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tuneesia

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Greece

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., India

Blum Central Asia TOO, Kazakhstan

As of: October 2016

Kohustustest loobumine

kõigile Blumi kontserni ettevõtetele

Käesolevat kokkulepet kohaldatakse kõigile allpool loetletud ettevõtetele (edaspidi Blumi kontsern).

Sellel veebilehel teabe, teenuste, linkide, funktsioonide, rakenduste ja/või programmide käivitamise ja/või kasutamisega nõustub kasutaja järgmiste tingimustega:

Sisu ei ole pakkumine

Selle veebilehe sisul on ainult teavitav eesmärk. See ei ole mõeldud pakkumise ega ostusoovitusena. Blumi kontserni ettevõtted ei võta ametlikku vastutust kasutajale ja kolmandatele isikutele antud teabe eest.

Seda veebilehte võib kasutada ainult Blumi kontserni kuuluvate ettevõtetega ühenduse saamiseks kliendisuhete loomise või konkreetse toote kohta teabe saamise eesmärgiga.

Kohustustest loobumine

Veebilehel avaldatud teave ei ole siduv. Blumi kontserni kuuluvad ettevõtted, nende volitatud esindajad ja müügipartnerid püüavad tagada veebilehel avaldatud teabe õigsuse ja ajakohasuse. Sellele vaatamata võib veebilehel avaldatavas teabes ja tehnilises materjalis esineda vigu. Veebilehe eesmärgiks ei ole personaalse nõustamise asendamine konkreetsel juhtudel.

Blumi kontserni kuuluvad ettevõtted ei vastuta seega otsese, kaudse, juhusliku või konkreetse kao või kahju ega ebatäpsest teabest tingitud kulutuste eest, iseäranis kahju eest, mis on tingitud vigadest üldteabes, sisus või tehnilises materjalis, kui need vead ei ole tingitud pahatahtlikkusest või hooletusest. Kasutaja peab tõestama pahatahtlikkuse või hooletuse esinemise.

Blumi kontserni kuuluvad ettevõtted ei vastuta ka otsese, kaudse, juhusliku või konkreetse kao või kahju ega kulutuste eest, mis on tingitud tarkvara või riistvara kasutamisest või viirustest jms, eeldusel, et tegevus ei ole tingitud pahatahtlikkusest või hooletusest. Kasutaja peab tõestama pahatahtlikkuse või hooletuse esinemise.

Blumi kontserni kuuluvad ettevõtted selgitavad kasutajale, et hetke tehnoloogiat silmas pidades ei ole võimalik täielikult garanteerida avatud võrkude, iseäranis Interneti kaudu edastatavate isikuandmete kaitset. Kasutaja peab mõistma, et teatud juhtudel võivad kolmandad osapooled ohustada võrgu turvalisust ja omandada juurdepääsu edastatavatele andmetele.

Lingid/Saadavus

Blumi kontserni kuuluvad ettevõtted ei vastuta teiste pakkujate veebilehtede sisu eest, millele viidatakse Blumi kodulehelt. Blum ei vastuta ka teiste pakkujate linkide kättesaadavuse ja toimimise eest. Blum ei vastuta veebilehe, sh erinevate rubriikide pideva kättesaadavuse eest. Blum ei vastuta tehniliste katkestuste, teenuse katkestuse, sideühenduse katkemise jmt eest, millest tingitult ei ole veebileht täielikult või osaliselt kättesaadav või on andmed rikutud.

Juurdepääs veebilehele tagatakse sobiva varustuse abil kasutaja kulul.

Autoriöigus

Selle veebilehe sisu ja veebileht tervikuna on autoriõigusega kaitstud. Autoriõigus kuulub Julius Blum GmbH-le või algandmetes nimetatud füüsilisele või juriidilisele isikule.

Veebilehe sisu ei tohi reprodutseerida, kopeerida ega avaldada.

Kasutaja ei süüdista Blumi kontserni kuuluvaid ettevõtteid kolmanda isiku esitatavates veebilehe kasutamisest tingitud nõudmistes.

Seda veebilehte kontrollib, kasutab ja haldab Blumi kontsern Austrias. Blumi kontsern ei võta endale vastutust ega garanteeri selle veebilehe andmekaitsedeklaratsiooni vastavust kõigile õigusnormidele väljaspool Austriat asuvates riikides. Kui annate oma isikuandmed väljaspool Austriat asuvale Blumi ettevõttele, kohaldatakse sealset andmekaitsedeklaratsiooni. Kui soovite seda veebilehte külastada väljastpoolt Austriat, vastutate selle eest, et teie tegevus vastaks kohalikele õigusnormidele. Käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni ja selle kohaldamist reguleeritakse Austria seadustega, erandiks on ainult rahvusvahelise eraõiguse sätted. Kohtualluvuse paik on pädev kohus Höchstis, Austrias.

Kui mõni käesoleva kokkuleppe säte ei vasta õigusnormidele või on kehtetu, ei mõjuta see lepingu kui terviku kehtivust. See ei mõjuta kokkuleppe teisi sätteid kuidagi. Kehtetu säte asendatakse uue kehtiva sättega, mis kordab võimalikult hästi kokkuleppe majanduslikku eesmärki ja sarnaneb kehtetule sättele.

Julius Blum GmbH, Austria ning selle tütarettevõtted ja esindused

Blum Inc., USA

Blum UK, Großbritannien

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Frankreich

Blum Svenska AB, Schweden

Blum s.r.o., Tschechien

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Deutschland

Blum OOO, Russland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungarn

Blum Romania S.R.L., Rumaenien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Türkei

Blum New Zealand Limited, Neuseeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunesien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Griechenland

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kasachstan

Stand: Oktober 2016

Tagasi avalehele
More...
Estonia
 
Otsingutulemuste kogumine...
Loend

Top of Page