Pylon

Höchst, Østrig | juli 2018

Blum med 50 mio. Euro i omsætningsforøgelse i regnskabsåret 2017/2018

Østrigsk beslagsproducent med fornyet omsætningsforøgelse

Produkter og servicer, som konsekvent er tilpasset behovene hos møbelproducenterne, tilstedeværelse på det internationale marked, konsekvente investeringer på verdensplan og høj fleksibilitet hos medarbejderne, giver Blum-gruppen en omsætningsstigning på 2,8 % i regnskabsåret 2017/2018. Tilpasset valutaværdien udgør væksten 5%.

 

Med en omsætningsstigning i forhold til det forgående år på 2,8 % til 1.839,42 mio. Euro, afslutter beslagsproducenten Blum d. 30. juni sit regnskabsår for 2017/2018. Tilpasset valutaværdien udgør væksten 5%. Blum opnåede en omsætning på 48% indenfor EU og 15% i USA. Beslagspecialisten leverer idag til over 120 lande over hele verden og er med 30 datterselskaber aktivt repræsenteret internationalt. Overdragelse til 3. Generation er fastlagt til 1. Juli 2019.

 

Medarbejdere, som basis til succes

„Den høje præstation fra vores medarbejderteam over hele verden, samt det særdeles gode samarbejde med alle afdelinger og organisationer, er en meget vigtig faktor for succes i vores virksomhed“, understreger direktør Gerhard E. Blum, den store betydning af medarbejdere. I gennemsnit var 7509 personer ansat hos beslagsproducenten, i det forgangene regnskabsår. Dette svarer til en stigning på 368 personer i forhold til det foregående år. Den 1. september dette år, påbegynder 94 nye lærlinge deres tekniske uddannelse i Østrig, heraf er 15 piger. I hele gruppen uddanner Blum fra efteråret 361 lærlinge, 19 heraf hos Blum i USA.

 

Differentieret markedsudvikling

I Vesteuropa tegnede der sig en stigning på de fleste markeder i regnskabsåret 2017/2018. At fremhæve er den vedvarende retablering ved indsatsområdet i Sydeuropa. Også i Østeuropa er den positive udvikling fortsat i det forgangne regnskabsår. Glædeligt var det kraftige opsving på det russiske marked. I Amerika, i stillehavområdet og i Asien, påvirkede den stærke Euro de sidste tolv måneder, til en negativ omsætningsudvikling. I Nord- og Sydamerika førte dette til en omsætningstilbagegang, selvom omsætningstallene i de pågældende valutalande steg. I Asien, særligt i Indien, Kina og Sydøstasien, er væksten fortsat trods den negative valutaværdi.

 

Regionale og internationale investeringer

I Vorarlberg blev den første produktionshal til det nye stansecenter- værk 8 - i Dornbirn færdiggjort, flytningen begyndte allerede før ferielukningen. Samtidig tages højlageret med 11.600 båse i brug. Den anden produktionshal i dette værk vil være nøglefærdigt til april 2019. Den nye administrationsbygning i værk 2 i Höchst tages i brug mellem september og december dette år. En betydelig andel af investeringerne tilfalder Blum´s verdensomspændende markedsorganisationer. Således er et nyt højlager i Polen taget i brug og i Slovakiet blev der åbnet et showroom. I Portugal afsluttes udvidelsen af kontor- og lagerlokaler i september 2018. De samlede investeringer for Blum-Gruppen beløb sig i regnskabsåret 2017/2018 til 216 millioner euro.

 

Ansvarlig overfor miljø og ressourcer

En omsorgsfuld omgang med miljøet og ressourcer er vigtig for Blum. Derfor investerer beslagspecialisten allerede igennem årtier i miljøvenlige tiltag. Siden begyndelsen af 2018 trækker Blum i Østrig den samlede strømmængde 100 % fra certificeret vandkraft. Med dette tiltag sænker beslagproducenten i Østrig sin CO2-udledning betydeligt mere end en tredjedel. Sammen med andre virksomheder i landet er Blum også aktiv i tre miljønetværk: i Klima neutralitetsforbundet 2025, i energieffektivitets-netværket og i erhvervslivets mobile- netværk. Til lokale virksomhedskørsler står 13 El-biler til rådighed for medarbejderne. Som stor arbejdsgiver i regionen holder Blum også hele tiden øje med medarbejdernes mobilitet. Miljøvenlige tiltag, som f.eks. Vorarlberger cykelkonkurrence ‚Radius‘ bakkes aktivt op af virksomheden.

 

Afstemt servicepakke: Produkter og tjenesteydelser

For Blum er Eurocucina i Mailand, en meget betydningsfuld international møbelmesse, en vigtig indikator for hvordan beslagspecialistens produkter bliver modtaget af møbelproducenterne. Dette år i Mailand kunne kunderne finde mange nye produkter på messestandene, som Blum præsenterede året før på den vigtigste messe i Köln. Dertil hører EXPANDO T, det enestående befæstelsessystem til tynde fronter i særlige materialer giver fuldstændig nye designmuligheder ved møbelfremstilling, og de nye klaplåger AVENTOS HK top. Ved boxsystemerne kan de mangfoldige differentieringsmuligheder anvendes. Trenden med grebsløs design er stadigvæk meget in. Dertil har Blum fire forskellige bevægelsesteknologier - enten mekanisk eller elektrisk. Alle bevægelsessystemer er altid tilpasset den pågældende anvendelse optimalt. Tilbuddet af tjenesteydelser og servicer blev ligeså betydeligt udvidet i det forgangne regnskabsår, og er ud over produkterne en meget vigtig bestanddel af Blum´s ydelsestilbud.

 

Forandringer i ledelsen

Overdragelsen til næste generation hos Julius Blum GmbH indledes i indeværende regnskabsår. Direktør Gerhard E. Blum, Philipp Blum og Martin Blum vil fra 1. Juli 2018 lede virksomheden sammen med den mangeårige medarbejder Urs Bolter (Direktør i Blum International Consulting) og Gerhard Humpeler (Økonomichef). Fra starten af regnskabsåret 2018/2019 vil virksomhedsledelsen og medlemmerne fra ledelsesteamet, gradvist overtage ansvarsområderne fra Gerhard E. Blum. Efter overdragelsen d. 1.7.2019, vil han sammen med sin bror Herbert, varetage ledelsen af Blum-gruppens holdingselskab.

 

Forventninger til det kommende regnskabsår 2018/2019

„Det nye regnskabsår er planlagt med forbeholden optimisme. Den fortsatte økonomiske udvikling er behæftet med en del spørgsmål, samt en vis usikkerhed. På den ene side er afviklingen af Brexit i Europa stadig ikke afklaret og hvilken retning EU vil bevæge sig. På den anden side holder vi med stor bekymring, øje med stigningen national set, som f.eks. den gensidige fastsættelse af importafgift, ligesom optrapningen af økonomiske sanktioner“, lyder en forsigtig vurdering fra Gerhard E. Blum om det nye regnskabsår.

 

Tal, data, faktum pr. 30-06-2018

Omsætning på verdensplan: 1.839,42 mio. Euro (+ 2,8 % i forhold til forrige år)
Omsætningsfordeling: EU 48 %, USA 15 %, andre markeder 37 %
Medarbejdere på verdensplan (per 30. 6. 2018): 7611 medarbejdere (+324 i forhold til forrige år)
Medarbejdere i Vorarlberg (per 30. 6. 2018): 5769 medarbejdere (239 i forhold til forrige år)
Lærlinge (fra september 2018) i gruppen: 361 (heraf 19 hos Blum USA) fra 1. september 2018, 94 nye lærlinge hos Blum i Vorarlberg, heraf 15 piger, og 6 ‚nye‘ hos Blum USA
Investeringer: 216 mio. Euro (heraf 182,5 mio. Euro i Vorarlberg)

 

 

Fra 1. juli 2018 Blum-virksomhedsledelse (f. h.): de tre direktører Martin Blum, Philipp Blum og Gerhard E. Blum med Gerhard Humpeler og Urs Bolter

Det nye stanseværk, det kommende værk 8 fra Blum, i Dornbirm: den 1. byggeetape stod indflytningsklar i juli, den 2. følger i april 2019.

Med innovative beslagsløsninger ved alle tre produktgrupper (klaplåger, hængsler, udtræk) understøtter Blum omsætningen af moderne møbler - til endnu større valgfrihed for differentiering, individualisering og praktisk anvendelse.

Kontaktperson
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Downloads
Pylon


Asia
Europe
Oceania

Del side