Retsmæssige henvisninger

kolofon, databeskyttelse, ophavsret

Kolofon

Navn & udbyderens kontaktdata

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst, Østrig

Telefon: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

Firmanummer og firmaretskreds

FN 62067a, Landsretten Feldkirch

Moms-registreringsnummer

ATU 35695903

Virksomhedsformål:

Udvikling, fremstilling og salg af møbelbeslag og hjælpemidler til den industrielle og håndværksmæssige køkken- og møbelfremstilling

Databeskyttelseserklæring

I.

Denne erklæring er gældende i forhold til samtlige virksomheder som anført herunder, ved følgende korte beskrivelse af Blum-gruppen.

Blum-gruppen fremstiller og afsætter produkter på højeste tekniske og kvalitative niveau og bestræber sig på at tilbyde en fortræffelig service afstemt efter kundernes behov.

Grundlæggende kan Blum-gruppens hjemmesider anvendes uden registrering. Såfremt det er nødvendigt med en registrering af dine personlige data, anvendes denne kun med dit samtykke. Bekendtgørelser af personorienterede data bliver behandlet strengt fortroligt, efter den respektive gældende østrigske databeskyttelseslov.

Gennemlæs venligst grundigt, følgende informationer vedrørende databeskyttelse. Ved opkaldelse og/eller benyttelse af informationer, tjenester, linkforbindelser, funktioner, anvendelser, eller programmer på denne hjemmeside, underkaster brugeren sig følgende betingelser:

II.

Ved angivelse af registreringsdata erklærer brugeren sig indforstået med, at disse data bliver gemt og forarbejdet til anvendelse i forbindelse med virksomhedens hjemmeside, i forbindelse med opretholdelse af de gensidige kundekontakter, samt i forbindelse med optimering af indholdet efter brugerens personlige interesser. Brugeren giver udtrykkeligt tilladelse til, at disse personorienterede data, må anvendes indenfor hele Blum-gruppen og dennes agenturer og salgspartnere. Derudover erklærer brugeren sig indforstået med, at disse data som bliver anvendt i forbindelse med virksomhedens hjemmeside, i forbindelse med opretholdelse af de gensidige kundekontakter, samt i forbindelse med optimering af indholdet efter brugerens personlige interesser, må vidregives udenfor Europa. Blum-gruppen garanterer, at personlige data hverken bliver solgt, ændret, udlånt eller på anden vis bliver vidregivet hhv. tilgængelige for tredje person. Heraf undtaget videregivelse til tredje person er gennemførelse eller anvendelse af bestemmelser ifølge vor brugeraftale udelukkende i tilfælde af opfyldelse eller anvendelse ved retslige krav eller hvis det er nødvendigt, til beskyttelse af rettigheder, ejendomsret eller sikkerheden af Blum Online, for vore brugere eller tredje person.

Til optimering af kundeservicen bliver brugerforholdende også analyseret på brugere som ikke er registreret indenfor hjemmesiden, dermed bliver brugeren gennem forbedring af Browser- funktionen forsynet med et optimeret indhold. Gennem analyse af brugerforholdene ved anvendelse af sider skal struktur, designet og layout optimeres til brugerens fordel. I dette øjemed er Blum berretiget til at få oplyst de nedenfor anførte data uanset hvornår du, også som ikke registret bruger, benytter hjemmesiden. Vor Web-server får automatisk oplyst følgende informationer om dig: Din ISP, din IP-adresse, din Web-browser type og versionen af denne, din opløsning og antallet af de angivne farver, dit driftssystem og URL, som du benytter når du bruger Blum hjemmesiden.

Brugeren giver udtrykkeligt sit samtykke til indlæsning og forarbejdning af personorienterede data i forbindelse med analyse af brugeroplysninger, til at administrere hjemmesiden, til markedsføring af produkter og service fra Blum med hensyn til ovenstående, samt ved fremstilling af en brugerprofil.

Samtlige indlæste og forarbejdede personorienterede data er beskyttet mod ikke autoriseret adgang. Brugeren har til enhver tid ret til at få oplysninger om sin brugerprofil, at modtage de personorienterede data og at forlange at få foretaget rettelser eller sletning. Henvend dig hos

privacy@blum.com

Denne hjemmeside bliver kontrolleret, drevet og administreret af Blum-gruppen i Østrig. Blum-gruppen giver ingen garanti og står ikke til ansvar for, at erklæringer om databeskyttelse på denne hjemmeside opfylder alle retslige krav udenfor Østrig. Hvis du overbringer personlige informationer til et Blum selskab med beliggenhed udenfor Østrig og der ved dette Blum selskab anvendes en anden databeskyttelsesret, er det denne som anvendes. Hvis du besøger denne hjemmeside udenfor Østrig, har du ansvaret for overholdelse af alle lokale forskrifter. Denne databeskyttelseserklæring og dennes anvendelse er underlagt Østrisk lov, med undtagelse af bestemmelserne i de internationale personlovgivninger. Höchst/Østrig er den sagligt hjemmehørende ret. Denne aftale gælder i forhold til nedenstående foretagende (Blum-gruppe):

Julius Blum GmbH, Østrig indbefattet deres kontakt- og repræsentationskontor

Blum Inc., USA

Blum UK, Storbritannien

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrig

Blum Svenska AB, Sverige

Blum s.r.o., Tjekkiet

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Tyskland

Blum OOO, Rusland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungarn

Blum Romania S.R.L., Rumænien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Tyrkiet

Blum New Zealand Limited, New Zealand

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunesien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kasakhstan

Stand: Oktober 2016

Ansvarsudelukkelse

samtlige virksomheder af Blum gruppen

Denne aftale er gældende i forhold til samtlige virksomheder som anført herunder, ved følgende korte beskrivelse af Blum -gruppen.

Ved opkaldelse og/eller benyttelse af informationer, tjenester, linkforbindelser, funktioner, anvendelser, eller programmer på denne hjemmeside, underkaster brugeren sig følgende betingelser:

Ingen tilbud

Indholdet af hjemmesiden er udelukkende informationer fra kunder og skal hverken ses som tilbud eller anbefaling til køb. Ved de informationer som er stillet til rådighed er der ingen retslige forpligtelser overfor Blum-gruppen, hverken fra brugeren eller tredje person.

Anvendelsen af denne hjemmeside må udelukkende bruges til oprettelse af en kontakt med et foretagende i Blum-gruppen til formidling eller pleje af en bestående kundekontakt eller til information om enkelte specifikke produkter indenfor fabrikkens område.

Ansvarsudelukkelse

De meddelte informationer på hjemmesiden samt offentliggørelsen af indholdet er ikke bindende. På trods af at Blum-gruppen samt autoriserede agenter og samarbejdspartnere påtager sig forholdsmæssige og rimelige anstrængelser, for at gengive fejlfrie og aktuelle informationer på hjemmesiden, kan det ikke helt udelukkes at indhold, informationer og tekniske dokumentationer kan indeholde fejl. Denne hjemmeside kan i konkrete tilfælde ikke erstatte den personlige rådgivning.

Blum-gruppen hæfter derfor ikke for skader af enhver art, navnligt direkte skader, mangler, tab eller omkostninger, som på grund af fejlagtige oplysninger uanset af hvilken art, er specielt fremkommet på grund af manglende oplysninger af generelle informationer, indhold eller tekniske dokumenter, med mindre disse fejl beror på forsættelighed eller stor forsømmelighed. Bevisførelsen for hvor vidt det er forsætteligt eller der er udvist stor forsømmelighed påhviler brugeren.

Ligeså hæfter Blum-gruppen ikke for skader af enhver art, navnligt direkte skader, mangler, tab eller omkostninger, som opstår på grund af det anvendte software eller hardware, såsom virus, computerorm og lignende, for så vidt at disse fejl ikke beror på forsættelighed eller stor forsømmelighed. Bevisførelsen for hvor vidt det er forsætteligt eller der er udvist stor forsømmelighed påhviler brugeren.

Blum-gruppen gør deltagerne opmærksom på, at databeskyttelse ved overførelse af data over internet/intranet ikke kan garanteres med den nuværende teknik. Deltagerne er videne om, at tredje person under visse omstændigheder er i stand til skaffe sig adgang og kontrollere transmissionerne, trods sikkerheden på nettet.

Links / til rådighed

Ved linkforbindelser garanterer Blum-gruppen ikke for indholdet som er forbundet med Web-siden eller andre URL udførelser. Ligeså hæfter Blum ikke for vedvarende rådighed eller fuld funktion af linkforbindelser til Web-sider eller andre URL udførelser. Blum hæfter ikke for vedvarende rådighed af hele Web-siden eller de enkelte områder. Endvidere hæftes der ikke for tekniske forstyrrelser, servernedbrud, forstyrrelser eller nedbrud på netværket og lignende, som fører til at der ikke er adgang til hele Web-siden eller enkelte områder eller til ødelæggelse af data.

Adgangen til Web-siden sker ved hjælp af egnet materiel samt egne omkostninger.

Ophavsret

Det samtlige indhold på Web-siden er underlagt beskyttelse om ophavsret, ligeså Web-siden som helhed. Ophavsmand er enten Julius Blum GmbH, de nævnte i kildeangivelsen eller juridiske personer.

Gengivelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af indholdet på Web-siden er ikke tilladt.

Brugeren forpligter sig overfor samtlige i Blum-gruppen til at holde denne skadesløs overfor krav fra tredje person i forbindelse med anvendelse af Web-siden.

Denne hjemmeside bliver kontrolleret, drevet og administreret af Blum-gruppen i Østrig. Blum-gruppen giver ingen garanti og står ikke til ansvar for, at erklæringer om databeskyttelse på denne hjemmeside opfylder alle retslige krav udenfor Østrig. Hvis du overbringer personlige informationer til et Blum selskab med beliggenhed udenfor Østrig og der ved dette Blum selskab anvendes en anden databeskyttelsesret, er det denne som anvendes. Hvis du besøger denne hjemmeside udenfor Østrig, har du ansvaret for overholdelse af alle lokale forskrifter. Denne databeskyttelseserklæring og dennes anvendelse er underlagt Østrisk lov, med undtagelse af bestemmelserne i de internationale personlovgivninger. Höchst/Østrig er den sagligt hjemmehørende ret.

Skulle en bestemmelse være retsligt modstridende eller virkningsløs, har dette ikke indflydelse på den samlede aftale. Resten af indholdet forbliver uberørt og gælder i stedet for de virkningsløse bestemmelser.

Julius Blum GmbH, Østrig indbefattet deres kontakt- og repræsentationskontor

Blum Inc., USA

Blum UK, Storbritannien

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrig

Blum Svenska AB, Sverige

Blum s.r.o., Tjekkiet

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Tyskland

Blum OOO, Rusland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungarn

Blum Romania S.R.L., Rumænien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Tyrkiet

Blum New Zealand Limited, New Zealand

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunesien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kasakhstan

Stand: Oktober 2016

Tilbage til forside...
More...
Danmark (Denmark)
 
Søgeresultat indlæses...
Huskeliste

Top of Page