IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Udržitelnost

Již po celá desetiletí plníme své ekologické povinnosti.

Nejdůležitější pro nás je co možná nejšetrnější a uvědomělé zacházení s životním prostředím a přírodními zdroji. Proto jdeme v naší snaze o co možná nejintenzivnější šetrnost vůči životnímu prostředí většinou vysoko nad rámec ustanovení příslušného zákona – a to již po dlouhá desetiletí. Protože udržitelnost pro nás znamená převzít odpovědnost. Naše stanovisko vůči politice životního prostředí a politice úspory energií je pevné a neměnné.

„Jsme přesvědčeni, že rozumné a účelné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska hospodárné a úsporné. Proto se pokud možno v co nejvíce dílčích oblastech našich aktivit snažíme realizovat opatření za účelem šetřit a chránit životní prostředí.“

(Výňatek ze směrnic společnosti Blum)

Ekologická opatření

U nás dbáme na dodržování energetických opatření pro regeneraci tepla z výrobních procesů pro účely vytápění, izolaci budov, pro řízení technologických procesů, využití spodních vod pro klimatizaci a chlazení strojů, dále pro optimalizaci osvětlení využitím LED svítidel. A to již po desetiletí.

Po železnici do celého světa

Prostřednictvím vlastního železničního přípoje umíme přesouvat podstatnou část našeho objemu dodávek na železnici.

Ekologické balení

Vedle kartonových obalů na opakované použití sázíme již více než deset let na další ekologický systém balení: ECO-Pack, řešení obalů, které jsme vyvinuli my sami.

ISO 14001

Nás management ochrany životního prostředí nám od roku 1997 pomáhá systematicky zdokonalovat aktivity, zaměřené na šetrnost vůči životnímu prostředí a jeho ochranu. Naše opatření nepřetržitě evidujeme a realizujeme v rámci programu ochrany životního prostředí. Dodržování a účinnost tohoto programu neustále prověřujeme prostřednictvím auditů.

ISO 50001

Firma Blum vlastní certifikát ISO 50001. Jakožto po celém světě platná norma nám má pomáhat prostřednictvím konkrétních zadání, zaměřených na snižování nákladů na energie a snižování emisí skleníkových plynů.

 Veškeré certifikáty v přehledu

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1