Pylon

Höchst, Rakousko | července 2021

Společnost Blum uzavřela hospodářský rok s obratem v hodnotě 2376,75 mil. EUR.

Vorarlberský výrobce kování dosáhl plusový nárůst obratu o 24,7 %.

Rodinná firma Blum z města Höchst uzavřela hospodářský rok 2020/21 k rozhodnému dni 30. června 2021 s obratem v rámci celé skupiny ve výši 2376,75 mil. EUR. Obrat společnosti tak vzrostl v porovnání s předchozím rokem o 470 mil. EUR. Pozitivní vývoj obratu specialisty na výrobu nábytkového kování Blum má na svědomí vysoká poptávka po nadstandardních kuchyních a nábytku. Avšak nedostatek surovin, zejména oceli, a rovněž ztížená situace v rámci dodavatelského řetězce, představují enormní výzvu.

 

Skupina společností Blum dosáhla v období od 1. července 2020 do 30. června 2021 nárůst obratu v celkové výši 2376,75 mil. EUR. Vysoký růst odpovídá nárůstu v porovnání s předchozím rokem o 24,7 %, resp. 470 mil. EUR. V důsledku pandemie koronaviru se v celém světě intenzivně zvýšila poptávka po produktech v oblasti výroby nábytku. Rovněž u výrobce kování z Vorarlberska to znamenalo nepředvídatelný, avšak obrovský, nárůst obratu. Během krize stoupl celosvětově význam vlastního domova. Zároveň došlo k posunu v oblasti osobní spotřeby – k přechodu od klasických volnočasových aktivit k investicím do vlastních čtyř stěn. „Mimo jiné také v oblasti kuchyní a nábytku“, vysvětluje vývoj Philipp Blum, jednatel společnosti Blum.

Vývoj v rámci mezinárodních odbytišť

I když byl obchod s nábytkem během lockdownů částečně ovlivněn dlouhým obdobím uzavření, přesto poptávka v oblasti bydlení a interiéru v celém světě vzrostla. Západoevropské trhy přitom zaznamenaly silný růst, zejména Itálie, Francie, Velká Británie a Německo. Velký nárůst se konal byl také v zemích Východní Evropy, například v Polsku, Rusku, České republice, a rovněž v Turecku. Dobrý vývoj zaznamenal rovněž trh v rámci Severní Ameriky. K nárůstu obratu došlo i na trzích v Asii a Oceánii – velice silně zde znovu přispěla Čína. Pozitivní rok zaznamenaly také země Afriky, Jižní Ameriky, a rovněž země na Blízkém i Středním východě. Specialista na výrobu nábytkového kování realizuje dodávky svým zákazníkům ve více než 120 odbytištích – od založení společnosti Blum Indonésie na jaře 2021 má nyní společnost v celém světě již celkem 33 dceřiných společností a zastoupení. Philipp Blum je přesvědčen, že v zájmu co největší blízkosti k vlastním zákazníkům se během pandemie ukázalo být nanejvýš důležitým mezinárodní zaměření prostřednictvím lokálních organizací a prodejních týmů po celém světě. Struktura obratu v rámci skupiny společností Blum zůstala být v porovnání s předchozím rokem konstantní. „Stejně jako dosud generujeme největší část našeho obratu, konkrétně 44 %, v rámci našeho domácího trhu, tedy Evropské unie,“ informuje Philipp Blum. USA zůstávají být s podílem 13 % největším samostatným trhem, ostatní odbytiště v celém světě se na celkovém obratu podílejí 43 %.

Zaměstnanci jako klíčový faktor úspěchu

„Obrovská poptávka po kuchyních a nábytku, a tudíž po výrobcích firmy Blum, je více než potěšitelná, ovšem zejména ve výrobním prostředí to pro nás znamená extrémní výzvy,“ konstatuje jednatel Martin Blum. Tradiční rodinný podnik ve Vorarlbersku považuje za nejvyšší prioritu zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek kování pro své zákazníky. "Obrovské poděkování patří našim spolupracovnicím a spolupracovníkům." To oni přispěli rozhodující měrou ke zvládnutí tohoto mimořádného roku díky svému neuvěřitelnému nasazení a flexibilitě“, zdůraznil Martin Blum. Na konci hospodářského roku měla společnost Blum v celém světě 8778 zaměstnanců, z toho 6551 ve Vorarlbersku. V loňském roce nastoupili ve Vorarlbersku do zaměstnání u společnosti noví spolupracovníci v celkovém počtu 371, celosvětově 429. Odborné vzdělávání mladých lidí, ze kterých společnost vychová odborníky a specialisty, nadále zůstává být pro Blum důležitý faktor působení proti nedostatku odborných pracovních sil a pro dlouhodobou vybavenost do budoucna. Dne 1. září tohoto roku zahájí své technické vzdělávání u firmy Blum ve Vorarlbersku 93 noví učni, dále 8 mladých lidí v USA a 2 v Polsku.

Kontinuální investice ve Vorarlbersku a v celém světě

Celkové investice, realizované v uplynulém hospodářském roce, představovaly celosvětově přibližně 259 mil. EUR, z toho 176 mil. ve Vorarlbersku. I v současném náročném období realizuje společnost Blum beze změny a dlouhodobě investice do rozšíření budov, strojního vybavení a technologických zařízení. „Jedině díky dlouhodobému plánování jsme byli schopni čelit této neočekávané intenzivní poptávce co nejlépe“, prohlásil Martin Blum. Rozšířený Závod 4 v městě Bregenz bude uveden do provozu ještě v létě. Již došlo k zahájení výstavby nové výrobní haly Závodě 6 v Gaißau a velkokapacitního skladu, uvedení do provozu plánujeme v polovině roku 2023. „Nadále se tak hrdě hlásíme k našemu výrobnímu středisku ve Vorarlbersku“, informoval Martin Blum. V souladu se strategií zdravého růstu posiluje skupina společností Blum své mezinárodní zaměření prostřednictvím investic v celém světě. Dále také pokračuje rozšíření závodu v Polsku, firma Blum počítá s dokončením prací od podzimu 2023. Výstavba výrobního střediska v Číně bude dokončena počátkem roku 2022. „Jedná se o rychle rostoucí trh – abychom uspokojili poptávku na čínském trhu, rozhodli jsme se pro výstavbu místního výrobního závodu. Tak budeme flexibilnější, budeme blíže našim zákazníkům a vyhneme se dlouhým přepravním trasám,“ vysvětlil jednatel.

Vysoká poptávka má důsledky

Masivní poptávka v rámci oboru výroby kuchyní a nábytku, stejně jako i v dalších průmyslových odvětvích, vedla po celé měsíce k enormnímu nedostatku surovin, jako je ocel. „Také naši zákazníci musí bohužel v současné době čekat na naše výrobky déle,“ informuje Martin Blum a dodává: „Rychle rostoucí poptávce na trzích jsme schopni vyhovět pouze díky částečně upraveným dodacím lhůtám.“ Cena oceli se téměř zdvojnásobila, masivní zvýšení cen však ovlivňuje také materiály z plastu, balení/obalové materiály, zinek a hliník. Podobný vývoj nastal také v dopravě: celý mezinárodní řetězec dodavatelů je pod silným tlakem, ceny v pozemní i námořní dopravě částečně výrazně vzrostly. „I když je aktuální situace velmi náročná, naše dlouhodobá partnerství s našimi dodavateli přinejmenším zajišťují určitou míru stability,“ je Martin Blum přesvědčen.

Inovace jakožto pojistka do budoucna

I v turbulentním hospodářském roce považuje společnost Blum realizované inovace v oblasti produktů i služeb za pojištění do budoucna. Prostřednictvím digitálního event „Blum CONNECTS“, který byl součástí celosvětově nejvýznamnějšího odborného veletrhu interzum, využila rodinná firma digitální technologie – i v kombinaci lokálních akcí v rámci celosvětové organizace trhu a digitálních prvků – a představila své inovace zákazníkům všude ve světě. První zákazníci již využívají REVEGO, Pocket systém pro uzavření různých prvků za velkými pohyblivými čely. Tento systém nabízí individuální možnosti řešení designu do malých i velkých místností. AVENTOS HKi zajistí minimalistický design. Toto kování téměř neuvidíte ani u otevřeného nábytku. Společnost Blum také vyvíjí řešení, která odpovídají trendu tmavých a kovových povrchů nábytkového kování. „Vyvíjíme úsilí plnit přání našich zákazníků, kteří si přejí individuální design, a snažíme se je v oblasti výroby kuchyní a nábytkového kování podporovat,“ uvedl Philipp Blum.

Výhled na nejbližší hospodářský rok

Podle názoru managementu společnosti zůstane situace v oblasti mezinárodních řetězců dodavatelů, stejně jako v oblasti dostupnosti surovin, napjatá i nadále. „Doufáme, že – také díky vysoké míře proočkovanosti – budeme ušetřeni dalších lockdownů,“ sdělil Philipp Blum. Současně vyvstává otázka, zda trend trávení volného času doma, práce z domova a s tím spojený posun soukromé spotřeby, bude dlouhodobě setrvávat. Philipp Blum je jasně přesvědčen, že „Zkušenosti, které jsme jako společnost v posledním roce a půl získali, nám pomohou posunout se dál vpřed. Digitální možnosti nabízejí mnoho příležitostí, ovšem také ukázaly nenahraditelnost osobních setkání, jednání a vzájemné komunikace.“ Pro celou naši společnost nadále platí, že jsme a chceme být pro naše zákazníky po celém světě spolehlivým partnerem.

 

 

Philipp Blum, jednatel

Martin Blum, jednatel

Závod 2 v Höchstu, centrála skupiny společností Blum

Kontaktní partner

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Stahování
Pylon Stáhnout tiskovou zprávu ZIP | 10 MB