Pylon

Höchst, Rakousko | července 2017

Společnost Blum zaznamenala v ekonomickém roce 2016/2017 plusový nárůst obratu 8 %

Inovativní novinky v oblasti výroby, aktivní působení na mezinárodních trzích, důsledné investice na globální úrovni, vysoká operativnost a flexibilita zaměstnanců znovu přinesly v rámci skupin společností Blum v ekonomickém a obchodním roce 2016/2017 nárůst obratu. Rodinná firma se těší nárůstu obratu, který představuje ve srovnání s předchozím rokem 8 %.

 

Inovativní novinky v oblasti výroby, aktivní působení na mezinárodních trzích, důsledné investice na globální úrovni, vysoká operativnost a flexibilita zaměstnanců znovu přinesly v rámci skupin společností Blum v ekonomickém a obchodním roce 2016/2017 nárůst obratu. Rodinná firma se těší nárůstu obratu, který představuje ve srovnání s předchozím rokem 8 %.

Výrobce kování společnost Blum hrdě uzavřela úspěšný obchodní rok 2016/2017, zakončený 30. června 2016, který přinesl plusový nárůst obratu ve výši 8 % na 1 788,08 mil. EUR. Inovativní výrobky, aktivní působení na mezinárodních trzích, dále důsledné investice do výzkumu a vývoje, a rovněž vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, to vše přineslo rodinné firmě se sídlem v Höchstu (Rakousko) potěšitelný plusový růst. 48 % obratu jsme dosáhli v zemích EU, 16 % v USA. Společnost Blum v současné době realizuje v celém světě dodávky do 120 odbytišť a v Rakousku tak patří k největším vývozcům. Za tyto zásluhy obdržela společnost v červnu 2017 vyznamenána rakouskou cenou za export ‚Global Player Award‘.

Dobrý zaměstnanec jako nejlepší fundament úspěchu

„Vysoká motivace našich zaměstnanců v celém světě, a rovněž nadmíru dobrá spolupráce všech oddělení a organizačních složek, představují velice důležitý základní kámen a faktor úspěchu naší společnosti“. Jednatel pan Gerhard E. Blum tak hodnotí, nakolik obrovský význam mají pro společnost Blum všichni spolupracovníci a spolupracovnice. V uplynulém obchodním roce zaměstnávala společnost Blum po celém světě v průměru 7140 osob. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje přírůstek 291 spolupracovníků. Kromě toho zahájili dne 1. září 2017 své technické vzdělávání u firmy Blum Rakousko 94 noví učni. 15 z nich jsou dívky. Ve srovnání s předchozím rokem to odpovídá nárůstu zastoupení žen v řadách učňů o 16 %. Od podzimu se tak v rámci skupiny společností u Blum vzdělávají 342 učni, 16 z nich u Blum USA.

Nárůst na všech regionálních trzích

Výrobce kování z rakouského Vorarlbergu zaznamenal v uplynulém ekonomickém roce nárůst obratu na všech regionálních trzích. Většina odbytišť tak například v Západní Evropě vykázala růst. Pouze ve Velké Británii musela společnost Blum z důvodu devalvace britské libry přijmout pokles obratu. Naproti tomu docházelo k potěšujícímu vývoji ve Východní Evropě, opětovný růst vykázalo rovněž Rusko, a rovněž Turecko. Co se týká Severní Ameriky a zemí asijsko-pacifického hospodářského společenství, zde rakouský specialista na výrobu kování rovněž tak dosáhl velmi dobrých výsledků. Velkou výzvu však v ekonomickém roce 2016/2017 představovaly ceny za materiály. Ocel na konci roku 2016 velmi výrazně podražila, zinek, obalové materiály a další suroviny, obchodované na komoditní burze, rovněž.

Investice v ekonomickém roce 2016/2017

Skupina společností Blum investovala v uplynulém ekonomickém roce celkem 174,62 mil. EUR. Ve Vorarlbergu byly v Závodu 4 v Bregenzi dokončeny dvě etapy výstavby. V budoucím Závodu 8 v Dornbirnu, v novém lisovacím středisku Blum, jsou stavební práce v plném proudu. Tato investice představuje 66 milionů EUR. V rámci historie společnosti se jedná o dosud nejvyšší investici do samostatného projektu. První hala má být nastěhována v polovině roku 2018, druhý úsek stavebních prací má být dokončen v létě 2019. V závodu 2 v Höchstu vzniká nová správní/administrativní budova, sem se zaměstnanci společnosti nastěhují koncem roku 2018. Významná část investic bude také věnována na budování mezinárodní organizace trhu společnosti Blum. Výrobce kování zahájil provoz nové kancelářské budovy a skladu v Řecku. V Austrálii bylo ukončeno rozšiřování velkokapacitních skladů s automatickým provozem. Koncem roku 2017 zahajujeme provoz nového velkokapacitního skladu v Polsku. Při realizaci veškerých stavebních prací je firma Blum neustále snaží o co možná nejšetrnější a uvědomělé zacházení s životním prostředím a přírodními zdroji. Namísto záboru velkých ploch realizuje Blum výstavbu několikapatrové budovy.

Průmyslový závod má vůči životnímu prostředí závazky

Pro společnost Blum je důležité šetrné a uvědomělé zacházení se životním prostředím a přírodními zdroji. Proto jsme v uplynulém ekonomickém roce znovu dosáhli úspory 31.412.000 kWh – co odpovídá cca 5150 tunám CO2. To je možné díky po desetiletí realizovaným investicím do ochrany životního prostředí, jako například regenerace tepla při odvzdušnění/odvětrání a stlačení vzduchu v různých závodech, intenzivnější využití fotovoltaických zařízení na střechách a fasádách budov, a rovněž díky celé řadě dalších opatření. Společně s ostatními společnostmi v zemi vyvíjí Blum aktivní činnost v rámci tří společenství, která vyvíjejí snahu o ochranu klimatu, úspornou efektivitu energií, jako jsou Klimaneutralitätsbündnis 2025, Energieeffizienznetzwerk, rovněž ‚Wirtschaft Mobil‘. Pro služební cesty v lokalitě mají zaměstnanci k dispozici 8 elektromobilů.

Nové výrobky a služby

Podle rakouského patentového úřadu je Vorarlberg se 62 ohlášenými vynálezy na 100000 obyvatel nejinovativnější spolkovou zemí Rakouska. Společnost Blum obsadila při letošním hodnocení patentového úřadu 3. místo. Výrobce kování prezentoval celou řadu nových výrobků a servisních služeb v květnu roku 2017 na veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem před mezinárodním odborným publikem. Interzum je hlavní a na mezinárodní úrovni nejdůležitější nábytkářský veletrh. Cílem společnosti Blum je zajistit si dlouhodobě postavení spolehlivého systémového partnera. Svými inovacemi vytváří společnost více prostoru pro realizaci a diferenciaci všech svých výrobkových skupin: Box systémů s novými variantami barevného provedení a designu, s dalšími barvami navíc jako černá Onyx u závěsů, s novým typem kování pro tenká dvířka nebo s novou generací výklopů v přímočarém designu a obzvlášť malými konstrukčními rozměry. Společnost Blum doplňuje svůj sortiment servisními službami pro výrobce a zpracovatele – od plánování a objednávky přes výrobu až po montáž a seřízení kování.

Výhled na ekonomický rok 2017/2018

„Ekonomické prognózy pro Evropu jsou pozitivní. Největší nejistota podle našeho názoru spočívá v nadcházejících jednáních o odchodu Velké Británie z EU“, opatrně hodnotí jednatel pan Gerhard E. Blum následující měsíce. Výrobce kování také doufá v celosvětové zachování zásad volného obchodu. Firma Blum očekává, že rozvoj v zemích asijsko-pacifického hospodářského společenství zůstane nadále pozitivní. Specialista na výrobu kování konstatuje, že s ohledem na hospodářskou situaci v Jižní Americe, zejména v Brazílii, existují jemné náznaky zlepšení.

Čísla, data, fakta ke dni 30.6.2017

  • Obrat celosvětově: 1788,08mil. EUR (+ 8 % oproti minulému roku)

  • Struktura obratu: EU 48 %, USA 16 %, ostatní trhy 36 %

  • Zaměstnanci celosvětově (ke dni 30. 6. 2017): 7287 Zaměstnanci (+ 358 oproti minulému roku)

  • Zaměstnanci ve Vorarlbergu (ke dni 30. 6. 2017): 5530 Zaměstnanci (+ 231 oproti minulému roku)

  • Učni (od září 2017) ve skupině: 341 (z toho 16 u Blum USA);

  • 93 nových učňů od 1. září 2017 u Blum ve Vorarlbergu, z toho 15 dívek

  • Investice: 174,62 mil.. EUR (z toho 127,16 mil. EUR ve Vorlarlbergu)

Blum_Geschäftsführer Gerhard E. Blum

Jednatel pan Gerhard E. Blum
(foto: jednatel_firmy_Blum_pan Gerhard E. Blum)

Blum_IMG1266_#SALL_#APR6I_#V1

Inovativní kování jako závěsy, kování na výklopy a výsuvy – pro rozlišení a individualizaci nábytku, s množstvím funkcí a komfortu
(foto: Blum_IMG1266)

Blum_Werk8_0717

Budoucí Závod 8 v Dornbirnu. Tato investice představuje 66 milionů EUR. V rámci historie společnosti se jedná o dosud nejvyšší investici do samostatného projektu.
(foto: Blum_Werk8_BE1_1705_01)

Kontaktní partner
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Stahování
Text and images for download ZIP | 5 MB


Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku