Blum_LBX0399_#SALL_#APR6I_#V1

Höchst, Rakousko | května 2017

BLUMOTION S: Jedna lišta, spousta možností

Se čtyřmi technologiemi pohybu má firma Blum vhodné řešení pro každý tip a způsob využití i pro každou úroveň komfortu. Přesto ale zůstává tento sortiment štíhlý – díky nové liště BLUMOTION S u dvou různých systémů.

 

Rakouský výrobce kování vytváří se svými rozličnými technologiemi pohybu nekonečně mnoho možností pojetí a uspořádání nábytku a tím vysokou míru diferenciace pro výrobce a zpracovatele. Ale společnost Blum pečlivě dbá na to, aby její sortiment byl neustále přehledný. Proto je možné realizovat například s jen jednou lištou – s BLUMOTION S – tři technologie pohybu: BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION. A to s kompletní paletou funkcí a u dvou systémů. Je to pouze jedna lišta pro Box systém LEGRABOX a jedna lišta pro vodicí systém MOVENTO. Není důležité, zda elektricky nebo mechanicky – společnost Blum neustále nabízí prostřednictvím svých rozmanitých technologií vhodné řešení pro všechny místnosti a pro každou úroveň komfortu.

 

Jde o ten správný mix

Podle typu využití a pojetí té které místnosti je možný výběr z rozličných technologií pohybu firmy Blum a tudíž výběr mezi různými úrovněmi komfortu. Technologie pohybu firmy Blum se dají bez problémů kombinovat. U výsuvů, výklopů a dvířek se BLUMOTION postará o zavírání měkce a tiše. Když je nábytek vybaven elektrickým způsobem otvírání a zavírání SERVO-DRIVE, pak jej otevřete lehkým ťuknutím, při kterém zafunguje zásada sezame otevři se – obrovská výhra komfortu, například ve výsuvu pro odpad. Kombinace mechanického způsobu otvírání a tlumení, TIP-ON BLUMOTION, se u Box systémů stará o pohodlné otvírání ťuknutím a o tiché zavírání. A s TIP-ON se například dvířka vysokých skříní otvírají naprosto komfortně – i na ně stačí jen zlehka ťuknout. Důmyslný mix technologií pohybu firmy Blum vnese do kuchyně, tedy nejen sem, ale i do dalších místností, nejvyšší komfort. Výběr úrovní komfortu se přitom přizpůsobí zcela podle individuálních potřeb uživatelů.

Blum_LBX0399_#SALL_#APR6I_#V1

S novou lištou BLUMOTION S je možné realizovat tři různé technologie pohybu – u LEGRABOX nebo u MOVENTO
(foto: Blum_LBX0399)

Blum_IMG1266_#SALL_#APR6I_#V1

Důmyslný mix technologií pohybu firmy Blum vnese do kuchyně, tedy nejen sem, ale i do dalších místností, nejvyšší komfort.
(foto: Blum_IMG1266)

Blum_IMG1264_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

4 za víc – čtyři technologie pohybu firmy Blum mají na svědomí obrovskou variabilitu při realizaci individuálních přání zákazníků
(foto: Blum_IMG1264)

Kontaktní partner

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Stahování
Text and images for download ZIP | 24 MB