Pylon

Höchst, Rakousko | července 2019

Společnost Blum hrdě uzavřela úspěšný hospodářský rok s plusovým nárůstem obratu v hodnotě 48,72 mil. EUR

Rakouský výrobce kování zaznamenává neustálý růst na mezinárodní úrovni

Skupina společností Blum hrdě uzavřela hospodářský rok 2018/2019 s plusovým nárůstem obratu ve výši 2,6 % Zásluhu za stabilní vývoj nesou u výrobce kování z Vorarlberska inovativní novinky, neustálý vývoj výrobků, vysoce kvalitní služby, dále aktivní působení na mezinárodních trzích, a rovněž vysoká angažovanost všech spolupracovníků a spolupracovnic.

 

V porovnání s předchozími léty dosáhl výrobce kování znovu zvýšení obratu o 2,6 % na 1.887,85 mil. EUR. Proto společnost Blum uzavřela dne 30. června 2019 hospodářský rok 2018/2019 opět s pozitivním výsledkem. Společnost Blum dosahuje svůj obrat ze 48 % působením v zemích EU a 15 % v USA. V současné době realizuje specialista na výrobu kování dodávky do více než 120 zemí v celém světě a aktivně působí na mezinárodních trzích prostřednictvím 31 dceřiných společností či zastoupení. Předání rodinné firmy 3. generaci bylo úspěšně provedeno. Pan Gerhard E. Blum se nyní plně věnuje svým pracovním povinnostem v rámci Blum Group Holding. Vznikla nová struktura vedení společnosti. Společně s vedoucími pracovníky jsou nyní členy nového managementu pánové Philipp Blum, Martin Blum, Urs Bolter a Gerhard Humpeler. Nové vedení společnosti spatřuje klíč k úspěšné budoucnosti ve vzájemné integrované spolupráci, v důsledné podpoře silných stránek a kompetencí jednotlivých spolupracovníků.

Úspěch díky vysoké angažovanosti zaměstnanců

Jednatel společnosti pan Philipp Blum je přesvědčen, že zásadní a ústřední faktor úspěchu jsou lidé, kteří pro společnost pracují: „Naše spolupracovnice, naši spolupracovníci, ti všichni jsou po celém světě, naprosto nezávisle na hranicích mezi jednotlivými zeměmi, ve všech odděleních naší společnosti hluboce integrováni, vysoce motivováni, a vzájemně velice úzce spolupracují. To oni všichni přispívají k pozitivnímu vývoji naší společnosti“, zdůrazňuje pan Philipp Blum zásadní roli všech zaměstnanců. K rozhodnému dni 30.06.2019 pracovalo u výrobce kování v celém světě 7983 osob. To je o 372 zaměstnanců víc nežli o rok dříve. Dne 1. září tohoto roku zahájili své technické vzdělávání u firmy Blum Rakousko 103 noví učni. 25 z nich jsou dívky. Společnost Blum nyní zajišťuje celosvětově od tohoto podzimu vzdělávání pro 384 učňů; 363 z nich se učí ve Vorarlbersku, 21 u Blum USA.

Vývoj odbytišť

Vývoj v západní části Evropě byl spíše zdrženlivější. Ve Východní Evropě a Střední Evropě pokračoval pozitivní vývoj minulých let. Zásadní faktor stability představují pro společnost Blum země EU. Výrobce kování z rakouského města Höchst dosahuje svůj obrat ze 48 % působením v zemích EU. Zatímco vývoj v zemích Jižní Ameriky nadále stagnuje, na trzích v Severní Americe, kde má společnost již tradiční postavení, byl uplynulý rok úspěšný. Také v zemích asijsko-pacifického hospodářského zaznamenala společnost Blum oproti předchozímu roku uspokojivý vývoj a dobrý růst.

Investice a výrobní střediska

Celkové investice za skupinu firem Blum představovaly v hospodářském roce 2018/2019 242 milionů EUR. Dokončili jsme výstavbu nového lisovacího střediska v Dornbirnu. Rovněž rozšiřovací výstavba závodu v Bregenzi je dokončena. V Bregenzi nyní budujeme v rámci následného realizačního kroku novou výrobní halu s celkovou užitnou plochou 49000 m². Nový objekt má být dostavěn do léta 2021. Velmi významnou část investic věnujeme na neustálé zdokonalování celosvětové organizace trhu společnosti Blum, abychom byli schopni vždy přímo v daném konkrétním místě poskytnout našim zákazníkům absolutně nejlepší služby a podporu. Společnost Blum realizuje v USA rozšíření kapacit pro přejímku a expedování zboží, a rovněž výstavbu velkokapacitního skladu. V Kanadě vzniká nové středisko pro kanadskou dceřinou společnost se skladovacími prostory, kancelářemi a předváděcí místností. Také v Polsku zahájila společnost rozšiřování administrativy. V Číně, kde se zákazníci Blum v posledních letech zasloužili o kontinuální růst, se nám podařilo získat v blízkosti stávajícího střediska nový pozemek. Společnost Blum zde plánuje realizovat v nejbližších letech výstavbu místního montážního závodu a automatického velkokapacitního skladu. „My jsme naše Vorarlbersko hrdi: vyvíjíme a optimalizujeme zde výrobky, zdokonalujeme výrobní procesy, a to v rámci 8 závodů. A naši výrobu navíc aktivně tržním způsobem uplatňujeme, jakmile poptávka v konkrétní oblasti prokáže, že je to z logistického hlediska vhodné a smysluplné. Před 40 lety jsme zahájili lokální výrobu v USA, dnes vidíme podobnou situaci v Číně“, vysvětluje jednatel pan Martin Blum kroky, které společnost realizuje.

Udržitelné hospodaření

Společnost Blum se zavazuje neustále důsledně analyzovat a vyhodnocovat vlastní vliv na životní prostředí a využití zdrojů, přijímat správná opatření pro zajištění nižší spotřeby přírodních zdrojů. Společnost Blum se jakožto člen společenství pro podporu ochrany klimatu a úspornou efektivitu energií Klimaneutralitätsbündnis Vorarlberg důsledně snaží o udržitelnost a dobrovolně přispívá k ochraně klimatu. Společnost Blum například využívá ekologickým způsobem 75 % odpadního tepla pro vytápění hal a kanceláří. V případě topné energie v Závodě 8 v Dornbirnu poprvé využívá výrobce kování jakožto ekologickou alternativní energii biomasu. Již od roku 2018 odebírá rodinná firma Blum v Rakousku celkové množství elektřiny ze 100 % certifikované vodní síly. Jednatel pan Martin Blum shrnuje informace o všech opatřeních, která společnost přijímá: „Udržitelnost u firmy Blum znamená, že jsme vnitřně hluboce přesvědčeni o naší povinnosti převzít na sebe odpovědnost za životní prostředí a společnost. Pro nás to znamená využívat obnovitelné energie a v prvé řadě snížit či v případě potřeby alespoň kompenzovat naše emise CO2.“

Výrobky a služby

V květnu roku 2019 prezentoval specialista na výrobu kování z rakouského města Höchst na celosvětově nejvýznamnějším odborném veletrhu v oblasti nábytkářského průmyslu a dodavatelů nábytku interzum v Kolíně nad Rýnem opět celou řadu zajímavých novinek. Poprvé společnost Blum představila svůj nový Box systém MERIVOBOX. S touto inovací je nyní nabídka společnosti Blum v oblasti Box systémů kompletní a předkládá výrobcům nábytku lehce a snadno zpracovatelnou platformu, pro kterou je přízračná obrovská rozmanitost pojetí, realizace a uspořádání. Na základě množství pozitivních reakcí a zpětných vazeb od našich zákazníků realizujeme také Pocket systémy, které umožní otvírat i zavírat kompletní prostorové zóny, celé kuchyňské kouty, za velkými pohyblivými čely. Společnost Blum se nyní znovu snaží prokázat svůj neutuchající inovační potenciál, a to s pomocí dvou studií konceptu – věnovaných skrytému kování na výklopy a SERVO-DRIVE smart, řešení pro otvírání a zavírání nábytku, ovládané hlasem. Výrobce kování prezentuje na nové online platformě „Blum Inspirations“ svým zákazníkům nové myšlenky a nápady, které jsou nesmírně zajímavé z hlediska budoucího zvyšování kvality a komfortu bydlení s důmyslnými vychytávkami, v nábytku instalovanými. „Inovativní výrobky vyvíjíme v duchu potřeb zákazníků. Široká nabídka služeb má našim zákazníkům zajistit podporu v rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí. Nejvyšší důležitost při tom vždy má osobní kontakt s našimi zákazníky a partnery“, vysvětluje pan Philipp Blum.

Výhled na ekonomický rok 2019/2020

Názor tradiční rodinné firmy na to, jaký bude následující celosvětový ekonomický rozvoj, doprovází několik otazníků a určité rozpaky. „Globálně existují určité symptomy, které naznačují, že dynamika růstu, na kterou jsme byli zvyklí v posledních letech, se sníží a bude zploštěna“, takový je odhad pana jednatele Philippa Blum. Neregulovaný Brexit nadále představuje zdroj nejistoty napříč celou EU, stejně jako neustále neutuchající obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Rovněž ekonomická situace v Turecku zůstává být nejistá. Přesto pohlíží společnost Blum na zahájení nového hospodářského roku s umírněným optimismem a s jistou dávkou opatrnosti spoléhá na kontinuální inovace, budování a rozšiřování odbytišť, na integritu se zákazníky.

Jakožto zástupci třetí generace představují pánové Philipp a Martin Blum obchodní vedení společnosti již po dobu 1 roku

Aktuální výstavba: Již 16. etapa výstavby v Závodě 4 v Bregenzi zahrnuje 49000 čtverečních metrů užitné plochy a představuje největší samostatnou investici společnosti Blum

Firma Blum zaznamenává neustálý růst na mezinárodní úrovni a hrdě uzavřela hospodářský rok 2018/19 s realizovaným obratem v hodnotě 1887,85 mil. EUR

Kontaktní partner
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Stahování
Pylon Download Presscontent ZIP | 8 MB


Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku