Pylon

Höchst, Rakousko | července 2018

Společnost Blum zaznamenala v ekonomickém roce 2017/2018 plusový nárůst obratu v hodnotě 50 mil. EUR.

Rakouský výrobce kování opětovně s nárůstem obratu

Výrobky a veškeré služby, důsledně orientované na potřeby výrobců nábytku, aktivní působení na mezinárodních trzích, důsledné investice na globální úrovni a flexibilita zaměstnanců znovu přinesly v rámci skupin společností Blum v ekonomickém a obchodním roce 2017/2018 nárůst obratu ve výši 2,8 %. Nárůst již bez efektů pohybu měn představoval 5 %.

 

Výrobce kování společnost Blum hrdě uzavřela úspěšný obchodní rok 2017/2018, zakončený 30. června 2018, který přinesl plusový nárůst obratu ve výši 2,8 %, ve srovnání s předchozím rokem na 1 839,42 mil. EUR. Nárůst již bez efektů pohybu měn představoval 5 %. Společnost Blum dosahuje svůj obrat ze 48 % působením v zemích EU a 15 % v USA. Specialista na výrobu kování realizuje v současné době dodávky do více než 120 zemí na celém světě a aktivně působí na mezinárodní úrovni prostřednictvím svých 30 dceřiných společností či zastoupení. Předání třetí generaci bylo stanoveno na 1. červenec 2019.

 

Dobrý zaměstnanec jako nejlepší fundament úspěchu

„Vysoká motivace našich zaměstnanců v celém světě, a rovněž nadmíru dobrá spolupráce všech oddělení a organizačních složek, představují velice důležitý faktor úspěchu naší společnosti“. Jednatel pan Gerhard E. Blum tak hodnotí, jak obrovský význam mají pro společnost Blum všichni spolupracovníci a spolupracovnice. V uplynulém obchodním roce zaměstnávala společnost Blum po celém světě v průměru 7509 osob. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje přírůstek 368 spolupracovníků. Kromě toho zahajují dne 1. září tohoto roku své technické vzdělávání u firmy Blum Rakousko 94 noví učni. 15 z nich jsou dívky. V rámci skupiny společností Blum bude od podzimu zajištěno vzdělávání pro 361 učňů, z toho pro 19 u Blum USA.

 

Diferencovaný vývoj jednotlivých trhů

Většina trhů v Západní Evropě zaznamenala v obchodním roce 2017/2018 růst. Podtrhnout si zaslouží nadále trvající zlepšení situace na trzích Jižní Evropy. Pozitivní vývoj pokračoval v uplynulém obchodním roce rovněž ve Východní Evropě. Potěšující byl výrazný vzestup na ruském trhu. V Americe a v zemích asijsko-pacifického hospodářského společenství byl vývoj obratu v průběhu posledních dvanácti měsíců negativně ovlivněn silnou měnou EUR. V Severní i Jižní Americe to mělo za následek pokles obratu, i když číselné údaje obratu v každé její příslušné měně byly vyšší. V Asii, zejména v Indii, Číně a Jihovýchodní Asii, zůstal růst obratu i přes negativní dopady pohybu měn zachován.

 

Regionální a mezinárodní investice

Ve Vorarlbergu jsme dokončili výstavbu první výrobní haly nového lisovacího střediska v Dornbirnu – Závod 8. Ještě před začátkem celopodnikové dovolené jsme zahájili stěhování. Ve stejné době spouštíme provoz vysokokapacitního skladu s 11600 skladovacími pozicemi. Druhá výrobní hala tohoto závodu bude připravena k nastěhování v dubnu 2019. Do nové administrativní budovy v Závodu 2 v Höchstu se budeme stěhovat v průběhu měsíců září až prosinec tohoto roku. Významnou část investic věnujeme na zdokonalení celosvětové organizace trhu společnosti Blum. V Polsku jsme tak uvedli do provozu nový velkokapacitní sklad a na Slovensku jsme otevřeli předváděcí prostory. V Portugalsku dokončíme rozšíření kancelářských a skladovacích prostor do září 2018. Celkové investice za skupinu firem Blum představovaly v hospodářském roce 2017/2018 216 milionů EUR.

 

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí a zdrojům

Pro společnost Blum je důležité šetrné a uvědomělé zacházení se životním prostředím a přírodními zdroji. Proto specialista na výrobu kování investuje již po desítky let do účinných opatření na ochranu životního prostředí. Od začátku roku 2018 odebírá společnost Blum v Rakousku celkové množství elektřiny ze 100 % certifikované vodní síly. Takovým opatřením sníží společnost Blum, rakouský výrobce kování, své emise CO2 v Rakousku o výrazně více nežli o třetinu. Společně s ostatními společnostmi v zemi vyvíjí Blum aktivní činnost v rámci tří společenství, která podporují ochranu klimatu, úspornou efektivitu energií, jako jsou Klimaneutralitätsbündnis 2025, Energieeffizienznetzwerk, a rovněž ‚Wirtschaft Mobil‘. Pro služební cesty v lokalitě mají zaměstnanci mezitím k dispozici 13 elektromobilů. Společnost Blum je významný zaměstnavatel v regionu, proto vždy pečlivě dbá na to, aby její spolupracovníci byli mobilní. Společnost aktivně podporuje opatření pro ochranu životního prostředí, jako například cyklistický závod ve Vorarlbergu, nazývaný ‚Radius‘.

 

Dokonalý balíček služeb Výrobky a služby

Pro společnost Blum slouží veletrh Eurocucina v Milánu, na mezinárodní úrovni velice významný veletrh nábytku, jako navýsost důležité měřítko toho, jak výrobky tohoto specialisty na kování přijímají výrobci nábytku. Tentokrát bylo v Miláně na stáncích našich zákazníků vystaveno mnoho nových výrobků, které společnost Blum o rok dříve představila na nejdůležitějším nábytkářském veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem. Patří sem EXPANDO T, výjimečný montážní systém pro tenká čílka, vyrobený z neobvyklých materiálů, které představují zcela nové možnosti provedení designu v oblasti výroby nábytku, a rovněž nový výklop AVENTOS HK top. U Box systémů využíváme rozmanité možnosti pojetí, provedení a uspořádání. Stejně jako doposud nadále přetrvává silný trend bezúchytkového designu. Za tímto účelem má společnost Blum k dispozici čtyři rozličné technologie pohybu – na mechanické nebo elektrické bázi. Všechny systémy pohybu jsou vždy optimálně sladěny podle příslušného typu využití. V uplynulém ekonomickém roce jsme rovněž výrazně rozšířili naši nabídku služeb a servisních služeb. Tato paleta představuje vedle našich výrobků velmi důležitou součást aktivit společnosti Blum.

 

Změna uvnitř organizace společnosti

V tomto ekonomickém roce dochází k předání společnosti Julius Blum GmbH třetí generaci. Jednatelé pan Gerhard E. Blum, pan Philipp Blum a pan Martin Blum vedou společnost od 1. července 2018 společně s dlouhodobými spolupracovníky panem Ursem Bolter (jednatel Blum International Consulting) a panem Gerhardem Humpeler (vedoucí finančního odboru). Obchodní vedení a vedoucí pracovníci přebírají od začátku ekonomického roku 2018/2019 formou definovaných kroků oblasti odpovědnosti pana Gerharda E. Blum. Pan Gerhard E. Blum se ujme po předání všech svých oblastí odpovědnosti dne 01.07.2019 společně se svým bratrem Herbertem obchodního vedení holdingové společnosti skupiny podniků Blum.

 

Výhled na ekonomický rok 2018/2019

„Nový obchodní a ekonomický rok plánujeme se zdrženlivým optimizmem. Další ekonomický rozvoj doprovází několik otazníků a určité rozpaky. Na jednu stranu v Evropě stále není ujasněn další průběh Brexitu, dále také není dán přesný trend dalšího vývoje celé EU. Na druhou stranu sledujeme s velkými obavami vzestup hájení národních zájmů, jako například vzájemné uvalování sankčních cel, stejně jako eskalaci ekonomických sankcí“, uvedl pan Gerhard E. Blum opatrný odhad nového ekonomického roku.

 

Čísla, data, fakta ke dni 30.06.2018

Obrat celosvětově: 1839,42 mil. EUR (+ 2,8 % ve srovnání s předchozím rokem)
Struktura obratu: EU 48 %, USA 15 %, ostatní trhy 37 %
Zaměstnanci celosvětově (ke dni 30. 06. 2018): 7611 spolupracovníků (+ 324 oproti předchozímu roku)
Zaměstnanci ve Vorarlbergu (ke dni 30. 06. 2018): 5769 (+ 239 oproti předchozímu roku)
Učni (od září 2018) ve skupině: 361 (z toho 19 u Blum USA) od 1. září 2018; 94 noví učni u společnosti Blum ve Vorarlbergu, z toho 15 dívek, a rovněž 6 ‚nováčků‘ u Blum USA
Investice: 216 mil. EUR (z toho 182,5 mil. EUR ve Vorarlbergu)

 

 

Tito pánové představují od 1. července 2018 obchodní vedení společnosti Blum (zprava): tři jednatelé pan Martin Blum, pan Philipp Blum a pan Gerhard E. Blum s pány Gerhard Humpeler a Urs Bolter

Nová lisovna, budoucí Závod 8 firmy Blum, v Dornbirnu: 1. etapa výstavby ukončena, již v červenci bylo možné se nastěhovat; 2. etapa výstavby bude zahájena v dubnu 2019.

Svými inovativními typy kování ve všech třech výrobkových skupinách (výklopy, závěsy, výsuvy) přispívá firma Blum k realizaci moderního nábytku – má k tomu k dispozici ještě více prostoru pro rozmanité možnosti pojetí a uspořádání, individualizaci a praktický užitek.

Kontaktní partner
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Stahování
Pylon


Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku