Για το καλό του περιβάλλοντός μας

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική για την Blum

Δεκαετίες δέσμευσης για την προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για αυτό οι προσπάθειές μας για την προστασία του περιβάλλοντος υπερβαίνουν μακράν τις νομικές απαιτήσεις – εδώ και δεκαετίες ολόκληρες.

Οι αρχές της περιβαλλοντικής μας πολιτικής

«Πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη οικολογική συμπεριφορά έχει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Για αυτό και εφαρμόζουμε μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας σε όσο το δυνατόν περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς.» (Απόσπασμα από τη δήλωση προσανατολισμού της Blum)

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page