Μονάδες παραγωγής στην Αυστρία

Γραφεία, Εργοστάσιο 2 στο Hoechst

Επτά από τα εργοστάσιά μας βρίσκονται στο Vorarlberg στη δυτική Αυστρία. Στο Vorarlberg αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε συστήματα μεντεσέδων, ανύψωσης και καλαθιών για την παγκόσμια αγορά.

Εργοστάσια

Εργοστάσιο 1 στο Hoechst

Εργοστάσιο 2 στο Hoechst (κεντρικά γραφεία)

Εργοστάσιο 3 στο Hoechst

Εργοστάσιο 4 στο Bregenz

Εργοστάσιο 5 στο Fussach

Εργοστάσιο 6 στο Gaissau

Εργοστάσιο 7 στο Dornbirn

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page