Υλικοτεχνική υποστήριξη

Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης από την Blum

Το εύρος των υπηρεσιών μας εκτείνεται από την από κοινού ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών υλικοτεχνικής υποστήριξης μέχρι την ανάληψη ευθυνών για τη διαχείριση των αποθεμάτων για τους πελάτες μας. Παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη στους πελάτες μας αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων και την οργάνωση της αποθήκης. Καταλήγουμε στα κατάλληλα εργαλεία και στις κατάλληλες λύσεις πραγματοποιώντας συναντήσεις με τους πελάτες μας.

Αυτό επιφυλάσσει τα ακόλουθα οφέλη για τους πελάτες μας:

  • Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων
  • Μικρότερα έξοδα διαχείρισης αποθεμάτων
  • Χαμηλότερες δεσμεύσεις κεφαλαίων ή/και κεφαλαιουχικές δαπάνες
  • Χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων ή/και μικρότερες απαιτήσεις χώρου

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας της Blum ή χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page