ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MAIS)

Διαθέσιμη τεκμηρίωση μάρκετινγκ επί συνεχούς βάσης στην υπηρεσία MAIS

Online πληροφορίες μάρκετινγκ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MAIS) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει στους πελάτες μας δωρεάν τεκμηρίωση σε θέματα μάρκετινγκ 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη διάθεση των επίπλων τους και την πώληση εξαρτημάτων της Blum.

Τα ακόλουθα δεδομένα είναι διαθέσιμα για προβολή, εκτύπωση ή λήψη σε διάφορες μορφές:

 • Φυλλάδια, προσπέκτους
 • Φωτογραφίες, λογότυπα
 • Βίντεο, παρουσιάσεις
 • Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
 • Φύλλα τεχνικών δεδομένων
 • Πιστοποιητικά
 • Πληροφορίες για στοιχεία προβολής, μοντέλα
 • Υποστήριξη μάρκετινγκ για εκθέσεις κουζίνας

Πλεονεκτήματα με μια ματιά:

 • Επισκόπηση των πιο πρόσφατων σχετικών πληροφοριών μάρκετινγκ της Blum
 • Διάφορα μέσα προς άμεση λήψη
 • Πρόσβαση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
Εντυπώσεις για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MAIS) της εταιρείας μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των E-SERVICES της Blum. Οι E-SERVICES της Blum είναι μια διαδικτυακή πύλη που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες και στους συνεργάτες μας.

Επισκόπηση των E-SERVICES της Blum

Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μπορούν να λάβουν εξουσιοδότηση πρόσβασης και κωδικό πρόσβασης από τον προσωπικό τους υπεύθυνο επικοινωνίας της Blum.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page