Blum Inspirations
Blum Inspirations (Khơi nguồn cảm hứng Blum) giới thiệu các giải pháp tủ sáng tạo cho mọi không gian sống và cung cấp các ý tưởng, tối đa hóa khả năng lưu trữ, công nghệ chuyển động và thiết kế chất lượng hàng đầu.

Từ Ý tưởng đến Giải pháp

Office Tower

Một số người có văn phòng tại nhà, những người khác tạo không gian làm việc ngay trong phòng khách. Văn phòng di động đa năng - Office Tower là kết quả của việc tìm kiếm một giải pháp di động, nhỏ gọn cho phép làm việc tiện lợi. Hơn thế nữa, ngoài thời gian làm việc, sản phẩm này còn là một tủ đựng tài liệu đẹp mắt.

Khơi nguồn cảm hứng cho các không gian sống