Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

AMBIA-LINE

Удобна настройка и лесен монтаж

Рамките са готови за използване, удобни и адаптивни, в зависимост от съхраняваните продукти.

Индивидуална настройка на напречния делител

Подвижните напречни делители се регулират спрямо предвидените за чекмеджето продукти.

Лесна употреба

Рамките могат да се разполагат свободно в чекмеджето и изтеглящия механизъм. Сигурното спиране се осъществява с магнитно фиксиране, крачета срещу хлъзгане и функция на клемата-при зависещи от номиналната дължина рамки за чекмеджета.

Оразмеряване и настройка на напречен делител

Напречния делител се оразмерява лесно за съответната ширина и според съхраняваните принадлежности с необходимия брой надлъжни делители.

Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1