Blum_EASYSTICK_VAB0578

EASYSTICK

Направете така, че да Ви бъде лесно - още при оборудването на MINIPRESS!

Надграждането на MINIPRESS с автоматичната система за обков EASYSTICK е изключително лесно: С малко действия сменяте отделните компоненти или монтирате върху машината. Настройката се извършва чрез натискане на бутон.

Монтаж

Смяна на линеал

Съществуващият линеал на MINIPRESS PRO, съотв. MINIPRESS P се отвинтва лесно и се заменя от EASYSTICK-линел.

Монтаж на управлението

Компютърът позволява директно поставяне към машината посредством специална стойка за екрана. Накрая трябва да га включите към електрическата мрежа.

Самостоятелно управление на линеала

Свържете линеала и компютъра към предвидения за това кабел. При избор на команда “Настройка”, линеалът се настройва автоматично.

Blum_EASYSTICK_VAB0578