Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE за AVENTOS

Информация относно Машинната директива

Машинна директива 2006/42/EG

Мебелите със SERVO-DRIVE за AVENTOS не попадат в обхвата на Машинната директива 2006/42/EО, ако са предназначени за употреба в домашни условия.

При употребата на мебелите в офиси и други обществени помещения, те попадат в обхвата на Машинната директива, в рамките на Европейското Икономическо Пространство, Швейцария и Турция.

Нормите и директивите на други страни се покриват чрез Сертификат TüV.

Действия според Машинната директива.

Вие, в ролята си на производител на мебели, сте длъжни:

  • да извършите оценка на риска за готовото изделие

  • да съставите и съхранявате техническата документация

  • да попълните и подпечатате декларация за съответствие

  • да поставите върху продукта СЕ-маркировка (да попълните и поставите маркировка)

  • да предоставите инструкция за употреба и копие от декларацията за съответствие на местния език на всеки клиент.Asia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1