collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Информация относно Машинната директива

Машинна директива 2006/42/EG

SERVO-DRIVE механизъм за отваряне / затваряне на врати, клапващи системи и изтеглящи механизми се подчинява на разпоредбите на европейската машинна директива 2006/42/EG.

В предвид разпоредбите за машинната директива ( приложение 2.2) задвижващите механизми Blum представляват цялостна машина.

Когато SERVO-DRIVE механизмите са монтирани според актуалните предписания на Blum (каталог Blum, ръководства за монтаж и експлоатация ), те са обхванати от

всички изисквания на машинната директива и декларацията за съответствие.

Ако мебелите се отклоняват от спецификациите на Blum, съответствието трябва да бъде потвърдено от лицето, което пуска мебелите на пазара.

 

Забележка: Машинната директива важи за лице, пускащо на пазара мебели, в европейското икономическо пространство (EWR) + Швейцария + Турция + Северна Македония.

Предписанията на други държави са обхванати от сертифициране.

collage_machinedirective