DS0253_DS_FRD_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V2

Шкаф колона SPACE TOWER

Истинско чудо при полезното пространство

Шкафът за запаси SPACE TOWER впечатлява с лесен достъп и много място за съхранение. Този шкаф пасва индивидуално на Вашите нужди според навиците на пазаруване и хранене. Така SPACE TOWER оптимално подпомага ежедневието в кухнята.

Удобен достъп от три страни

Отделно изтеглящите се чекмеджета предлагат добър достъп до запасите - и то от три страни.

Комфортно изваждане отгоре

Всеки механизъм с пълно изтегляне е добре обозрим отгоре. Запасите се намират бързо и лесно могат да бъдат извадени отгоре.

Гъвкава вътрешна организация

AMBIA-LINE или ORGA-LINE системите за вътрешно разпределение се грижат за по-добър ред и прегледност в чекмеджето. Запаси като брашно, захар или ориз се съхраняват без да се изсипват.

Място за всички запаси

Изтеглящи механизми с високи, затворени страници улесняват доброто напълване - с до 70 кг общо тегло на чекмедже.

Тесни или широки?

SPACE TOWER е гъвкав по височина, ширина и дълбочина, и позволява индивидуално проектиране.

Очевидните преимущества

  • Много място за всички запаси

  • Удобен достъп от три страни

  • Комфортно изваждане отгоре

  • Лесни за обслужване и при тежко натоварване

  • Добро напълване на чекмеджета с високи, затворени страници

  • Система за вътрешно разпределение за съхранение без изсипване

  • Високо натоварване до 70 кг общо тегло на чекмедже

  • Индивидуален дизайн във височина, ширина и дълбочина

  • Възможност за реализация с електрична или механична система на отваряне

Искате да имате този практичен шкаф в кухнята си? Информирайте се незабавно при Вашия проектант!Asia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


DS0253_DS_FRD_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V2