IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

За нас е много важно внимателното отношение към околната среда и нейните ресурси. Искаме да защитим околната среда - и от десетилетия не превишаваме законно установените норми.

„Ние сме убедени, че осмисленото екологично поведение е икономически изгодно в дългосрочен план. Затова се опитваме да вземаме мерки, за да щадим околната среда във възможно най-много области на нашата дейност.”

(Auszug aus der Blum-Ausrichtung)

Мерки за опазване на околната среда

Нашите енергийно-технологични мерки включват възстановяване на топлината, изолация на сгради, системи за управление на оптимален контрол на нагряването, охлаждане на подпочвените води, оптимизация на осветлението от LED лампи. Вече от десетилетия.

С влак по целия свят

Ние транспортираме значителна част от обема на нашите доставки чрез железопътния транспорт.

Екологично чисти опаковки

Освен картонените опаковки за многократна употреба, използваме повече от десет години допълнителна системата за екологично чисти опаковки: ECO-Pack, разработено от нас решение за опаковане.

ISO 14001

От 1997 г. системата за управление на околната среда допринася за системното подобряване на екологичните ни услуги. Мерките се предприемат и прилагат непрекъснато в рамките не екологична програма. Спазването и ефективността им постоянно се наблюдават чрез проверки.

ISO 50001

Blum е сертифициран по ISO 50001. Като валиден по целия свят стандарт, с изискванията си той цели да ни помогне да намалим енергийните разходи и емисиите на парникови газове.

 Преглед на сертификати

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1