IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1

Изследване на потребностите от Blum

Разпознаване нуждите на потребителя

От години изследваме потребностите на крайния клиент по цял свят. Така че ние постоянно получаваме нови знания и разработваме продуктови идеи, които са съобразени с нуждите на ежедневието в кухнята.

AGE EXPLORER®

The AGE EXPLORER® е костюм, с чиято помощ се симулират различни ограничения в движенията на тялото. Носещият го изживява достоверно светоусещането на хора с увреждания, напр. при готвене и разпознава специфичните нужди, които възникват при него.

 Научете повече за костюма, симулиращ остаряване

Наблюдения върху използването на кухните

За да може да бъдат разработвани продукти, които са съгласувани с действителните нужди на потребителите, трябва да се познават техните навици, изисквания и желания. Ето защо ние непрекъснато посещаваме потребители на кухни в дома им и наблюдаваме тяхното ежедневие - и то по цял свят. От почти 15 години при Blum тече интензивно проучване.

 

Наблюдение, анализ, разбиране

Извършват се наблюдения посредством видеокамера и различни помощни средства като измервателни уреди и анкети. Така че, ние можем, между другото, да се запознаем с най-честите дейности и процеси в кухнята и да определим изискванията за практически кухни, като например нуждата от пространство за съхранение, вътрешни организации или функционалните изисквания към нашите продукти. Общите резултати оказват влияние върху развитието на нашите продукти.

Резултати от изследването

Освен специфичните за дадена държава особености, се установяват също и много общи показатели. Например главната работна повърхност по цял свят се намира между мивката и готварската печка и е с размер ок. 90 cm. Потвърждават се също и ергономичните аспекти. Навеждане, протягане или качване върху работния плот е недостатък във всяка една държава.

DYNAMIC SPACE – Идеи за практични кухни

При дългогодишното изследване на потребностите в кухненското ежедневие възникват непрекъснато нови идеи, как всяка кухня може да бъде наистина практична. Нашите резултати и идеи реализираме с DYNAMIC SPACE.

 Повече за DYNAMIC SPACEAsia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1