Pylon

Хьохст, Австрия | Юли 2019

Blum приключва финансовата година с 48, 72 млн. евро увеличение на продажбите

Австрийският производител на обков израства на международната сцена

Blum приключва финансовата 2018/2019 година с прираст от 2,6 %. За стабилното развитие на производителя на обков от Форарлберг се грижат нововъведенията и постоянното развитие на продуктите и услугите, нарастващото присъствие на пазара, както и силно ангажираните служители.

 

В сравнение с предишната година производителят на обков Blum увеличи продажбите си от 2,6 % на 1.887,85 млн. евро и към 30. юни приключва положително финансовата 2018/2019 година. Blum генерира 48% от приходите си в ЕС и 15% в САЩ. Експертът в обкова доставя в над 120 страни в света и е представен от 31 дъщерни дружества и представителства на международните пазари. Предаването на фамилния бизнес на 3. поколение приключи и Герхард Е. Блум се посвети изцяло на задачите в холдинга на Blum. Мениджърският екип и новосформираният ръководен кръг от Филип Блум, Мартин Блум и Герхард Хумпелер държът ключа към успешното бъдеще, работят сплотено и се фокусират последователно върху силните страни и умения на отделните служители.

Успешни чрез анагажирана работна сила

Управителят Филип Блум вижда хората в компанията като основния фактор на успеха: “Нашите служители по цял свят са добре свързани, високо мотивирани и работят в тясно сътрудничество между отделните представителства и държави. Те допринасят за положителното развитие на нашата компания”, подчертава той важната роля на служителите. Към дата 30.06.2019 г. в компанията работят 7.983 души на международно ниво. Това са 372 служители повече от предишната година. На 1. септември тази година своето професионално обучение в Blum стартират нови 103 стажанти, сред които 25 момичета. От есента Blum обучава 384 стажанти в целия свят, 363 от тях във Форарлберг, 21 в Blum USA.

Развитие на пазарите

В Западна Европа развитието по-скоро се запази. В Средна и Източна Европа се продължи тенденцията към положително развитие от предишната година. ЕС е съществен стабилизиращ фактор за Blum. Тук производителят на обков от Хьохст генерира 48 % от оборота си. Докато Южна Америка продължава да бъде в застой, компанията реализира добра година на пазарите в Северна Америка. В Азиатско-Тихоокеанския регион Blum постигна задоволително развитие с добър растеж в сравнение с предходната година.

Инвестиции и производствени обекти

Инвестициите на цялата компания Blum за финансовата 2018/2019 бяха 242 млн. Евро. Завършен е новият щанцови център в Дорнбирн, както и разширяването на завода в Брегенц. Следваща стъпка е до лятото на 2021г в Брегенц да бъде изградено ново производствено хале с 49.000 m² използваема площ. Немаловажна част от инвестициите в Blum е постоянното разрастване на пазарните организации, за да могат клиентите да бъдат обслужвани на място по най-добрия начин. Blum разширява входящите стоки и доставки, както и складовия център в САЩ, в Канада бе създаден нов седалищен център за канадското дъщерно дружество, включващ склад, офис и изложбена зала. В Полша компанията също стартира с разширяване на администрацията. В Китай, където в последните години клиентите непрекъснато нарастват, стана възможно подсигуряването на допълнителен център, намиращ се в близост до съществуващия. Тук в следващите години Blum предвижда изграждането на местен монтаж и автоматизиран многоетажен склад. “ Ангажирани сме с основния ни център във Форарлберг: Тук в 8 завода развиваме и оптимизираме нашите продукти и производствени процеси. Излизаме на пазара с производство, базирано на местното търсене. Преди 40 години стартирахме с местно производство в САЩ, днес виждаме подобна ситуация в Китай”, управителят Мартин Блум разяснява израстването на компанията.

Устойчиви икономически

Blum се ангажира да оценява собственото си въздействие върху околната среда и потреблението на ресурси и да го редуцира с правилни мерки. Като член на съюза за неутралитет на климата Форарлберг Blum се ангажира с устойчивостта и доброволния принос за опазване на околната среда. Blum използва например 75 % от отпадъчната топлина по екологичен начин за отопление на зали и офиси. Blum използва биомасата като екологично чиста форма на енергия за първи път в завод 8 в Дорнбирн. Още от 2018 г. семейната компания добива 100 % от необходимата електроенергия от хидроенергията. Управителят Мартин Блум обобщава усилията: “Устойчивостта на Blum означава поемане на отговорност за нашата околна среда и общество чрез вътрешно убеждение. За нас това означава да използваме възобновяема енергия и да намалим главно нашите емисии на CO2 или, ако е необходимо, да ги компенсираме.”

Продукти и услуги

Специалистът в обковите от Хьохст отново представи през май 2019 г. на международното изложение в Кьолн множество новости. Blum представи за първи път новата система метални чекмеджета MERIVOBOX. Тази иновация завършва концепцията на Blum в областта на системите метални чекмеджета и предлага на производителите на мебели лесна за работа платформа с голямо разнообразие в дизайна. След много положителни отзиви на клиенти приложение намират също Pocket-системите за затваряне на ниши с големи мебелни фронтове. С две концепционни проучвания - покрит обков за клапващи системи и SERVO-DRIVE smart, решение за отваряне и затваряне на мебели чрез езиково разпознаване - Blum отново демонстрира своята иновативна сила. В новата онлайн платформа “Blum вдъхновения” производителят на обков представя на своите клиенти вълнуващи идеи, как да повишат жилищния си комфорт с хитри мебелни решения. “В зависимост от нуждите на клиента ние развиваме иновативни продукти. Голямото предложение на услуги е в помощ на нашите клиенти в бързо развиващия се дигитален свят. При това винаги остава важен личния контакт с клиенти и партньори”, допълва Филип Блум.

Перспективи за финансовата 2019/2020 година

Традиционната компания вижда някои несигурности, относно това, как ще се развива глобалната икономика в бъдеще. “В световен мащаб се наблюдават някои признаци, които показват изравняване на динамиката на растежа през последните няколко години”, дава своята оценка Филип Блум. Нерегулираният Брекзит продължава да подхранва несигурността в ЕС, както и непрекъснато нарастващия търговски конфликт между САЩ и Китай. Икономическата ситуация в Турция остава също несигурна. При това Blum е предпазлив оптимист относно новата финансова година, залага на непрекъснати иновации, на разширяване на пазари и на тясно сътрудничество с клиенти.

Филип и Мартин Блум управляват 3. поколение компанията от 1 година

Blum_Plant_4_Rendering

(Снимка: Завод 4-16/изглед на модел)

В момента се изгражда: 16. строителен етап в завод 4 в Брегенц обхваща 49.000 qm използваема площ и представлява най-голямата единична инвестиция на Blum

Blum израства международно и приключва финансовата 2018/2019 г. с ръст от 1.887,85 млн. евро

Лице за контакт
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Телефон +43 5578705 - 2654

Изтегляне
Pylon Download Presscontent ZIP | 8 MB


Asia
Europe
Oceania

Споделяне на страница