Данни и факти

Данни и факти от финансовата година

Финансовата година за Blum продължава от 01.07. до 30.06. на следващата година. Тук синтезирахме за Вас най-важните данни и факти от актуалната финансова година.

Оборот / Инвестиции

  • Консолидиран оборот (Концерн Blum) 1.788,08 млрд. евро (+ 8 % спрямо предходната година)
  • Оборот по служители (Концерн Blum) 250.400 евро
  • Дял на износа 97%
  • Инвестиции / Материални активи 174,62 млн. EUR (в предходната година 127,16 млн. EUR)

Сътрудници

Брой служители през финансовата 2016/2017 година (към 30.06.2017)

  • Служители в концерна Blum: 7287 (+ 358 спрямо предходната година)
  • Служители във Форарлберг: 5530 (+ 231 прямо предходната година)

По-близо до нашите клиенти

  • Blum има 29 дъщерни дружества и общо 10 производствени центъра
  • Blum извършва редовни доставки в над 120 страни по света

Собственост и управленска структура

Julius Blum GmbH е семейно предприятие, с изцяло семейна собственост: Херберт Блум 26 %, Герхард Е. Блум 26 %, Частен фонд Blum 48 %.

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page