Тесеншкаф под мивката

Долният шкаф за почистващи препарати и разделно изхвърляне на отпадъците.

Почистващи препарати и сортиране на отпадъците в чекмеджето под мивката.

Кошчето за сортиране на отпадъци най-често се намира директно под мивката. Практично е, когато почистващите препарати могат да бъдат съхранявани на същото място и всичко е лесно достъпно. Този шкаф оползотворява мястото идеално и предлага хигиеничен комфорт. Тъй като той се отваря до 30 пъти дневно, отличният достъп тук е особено важен.

Отбелязване на този шкаф

Споделете желанията си с Вашия проектант. Тук ще намерите цялата информация за този шкаф, обобщена в една страница.

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page