Долен шкафза запаси

Долен ред шкафове с пълно изтегляне

Запасите се съхраняват практично в долния шкаф с чекмеджета

Всяка повърхност може да се изтегля индивидуално и благодарение на механизма с пълно изтегляне с вътрешни разпределители; хранителните продукти се съхраняват прегледно и са лесно достъпни.

Отбелязване на този шкаф

Споделете желанията си с Вашия консултант по планиране на кухнята. Тук ще намерите цялата информация за този шкаф, събрана на една страница.

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page