Долен шкафза запаси

Долен ред шкафове с пълно изтегляне

Запасите се съхраняват практично в долния шкаф с чекмеджета

Всяко чекмедже може да се изтегля по отделно, а благодарение на механизмите с пълно изтегляне и вътрешни разпределители хранителните продукти се съхраняват прегледно и са лесно достъпни.

Отбелязване на този шкаф

Споделете желанията си с Вашия проектант. Тук ще намерите цялата информация за този шкаф, обобщена в една страница.

Обратно към началната страница...
More...
България (Bulgaria)
 
Резултатите се зареждат...
Списък

Top of Page