Pylon

Höchst, Oostenrijk | juli 2020

Ontwikkeling van Blum blijft ondanks coronacrisis stabiel

De beslagfabrikant eindigt zijn boekjaar met een omzet van 1.906,92 miljoen euro

Blum, de beslagfabrikant uit Vorarlberg, kan dankzij een goede start het boekjaar 2019/2020 met een groepsomzet van 1.906,92 miljoen euro afsluiten. Dit komt overeen met een groei van 14,90 miljoen of +0,8% ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de lastige situatie waarin de wereldeconomie zich bevindt, profiteert het familiebedrijf van zijn internationale oriëntatie en blijft het een betrouwbare partner voor klanten.

 

De beslagfabrikant Blum sluit op 30 juni het boekjaar 2019/2020 af met een omzet van 1.906,92 miljoen euro. In vergelijking met vorig jaar komt dat overeen met een lichte stijging van 14,90 miljoen euro of +0,8%. Na een sterke start van het boekjaar zorgde het coronavirus vanaf april voor grote verschuivingen op de wereldwijde markten. Ook bij Blum leidde dit tot forse omzetdalingen. Desondanks slaagde de beslagfabrikant erin om zijn klanten in meer dan 120 landen doorlopend te bevoorraden. Blum zet zijn internationale koers voort en heeft ondertussen 32 dochterondernemingen en vertegenwoordigers wereldwijd. Blum behaalt 97% van zijn omzet buiten Oostenrijk, waarvan 44% in de EU en 15% in de VS.

Meer werknemers en stagiaires

Het aantal werknemers van Blum bedroeg op de peildatum 30-06-2020 8349 wereldwijd, waarvan 6180 in Vorarlberg, wat neerkomt op een stijging van 262 vergeleken met vorig jaar. Vanaf september 2020 beginnen 94 nieuwe stagiaires, waarvan 23 meisjes, aan hun stage in Vorarlberg. Vanaf de herfst worden er 378 stagiaires opgeleid bij Blum Oostenrijk, waar al 50 jaar jonge mensen worden opgeleid tot vakexpert. Bij de dochteronderneming Blum VS worden 24 stagiaires tot vaklieden opgeleid, terwijl er bij Blum Polen 4 jonge mensen in de leer zijn.

Verschillende ontwikkeling van de internationale markten

In West-Europa waren markten zoals Italië, Frankrijk, Engeland en Spanje deels wekenlang in lockdown. Dit heeft in deze regio ook voor Blum tot een omzetdaling geleid. In Oost-Europa kon het bedrijf ondanks aanzienlijke economische beperkingen toch nog groei verwezenlijken. Directeur Philipp Blum legt uit: "Voor ons blijft de Europese Unie een belangrijke stabiliteitsfactor. Dat de grenzen altijd open zijn gebleven voor goederenverkeer, heeft ons in staat gesteld om ook tijdens de crisis onze klanten wereldwijd te blijven bevoorraden." De omzet in Noord-Amerika bleef op hetzelfde niveau als vorig jaar. Op de markten van Zuid-Amerika kreeg Blum vergeleken met vorig jaar een duidelijke daling te verduren. In de regio Azië-Stille Oceaan behaalde de beslagfabrikant dankzij de blijvende positieve ontwikkeling van China ook in het afgelopen boekjaar een stijging.

Productie-innovaties voor alle woonruimtes

Net als veel andere bedrijven moest ook Blum door de coronacrisis belangrijke lokale beurzen missen. Het ontbrekende contact met klanten heeft de marketing van nieuwe producten en services duidelijk bemoeilijkt en het bedrijf met ongewone uitdagingen geconfronteerd. "Des te mooier dus dat ons nieuwe boxsysteem MERIVOBOX desondanks de weg naar de keukens en meubels van onze klanten heeft weten te vinden. Het pocketsysteem, onze oplossing voor het afsluiten van grote meubelfronten, willen we volgend jaar aan de eerste klanten gaan leveren", aldus Philipp Blum. Interzum zal komend jaar weer een belangrijke gelegenheid zijn voor het bedrijf om productinnovaties met klanten en partners in de meubelbranche te bespreken.

Investeringen en productievestigingen

De totale investeringen van de Blum-groep in het boekjaar 2019/2020 bedroegen 327 miljoen euro. In Vorarlberg verloopt de uitbreiding van fabriek 4 in Bregenz voorspoedig. Hier ontstaat in de zomer van 2021 een nieuwe productiehal met een oppervlakte van 49.000 m2 en een hoogbouwmagazijn. Bij dit project maakt Blum opnieuw gebruik van meerdere verdiepingen om de grond zoveel mogelijk te ontzien. In de buurt van fabriek 4 heeft de beslagfabrikant het pand van Wolford gekocht. De gebouwen worden langdurig aan Wolford geleased. Blum wil echter oppervlaktes die nu niet worden gebruikt, binnen afzienbare tijd zelf gaan gebruiken. "Onze investeringen in de regio geven duidelijk aan dat we Vorarlberg als standplaats willen behouden", aldus bedrijfsleider Martin Blum. Ook internationaal gezien vinden er belangrijke investeringen plaats. In China is de bouw van een nieuwe productiefabriek met hoogbouwmagazijn van start gegaan. De bouw wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. In de VS wordt de uitbreiding van het magazijn en het productiegebied eind van het jaar afgerond. In Canada gaat de plaatselijke dochteronderneming in de late herfst van 2020 een nieuw gebouw met magazijn, bureau en showroom betrekken.

Een blik op het boekjaar 2020/2021

De komende maanden ziet Blum met veel onzekerheid tegemoet. De gevolgen van de gezondheidscrisis zullen in de wereldeconomie nog lang merkbaar blijven. Blum vindt het belangrijk dat de Europese Unie een gezamenlijke oplossing vindt voor de aanstaande uitdagingen. Philipp Blum licht toe: "Vooral voor ons als internationaal bedrijf is deze gemeenschap van enorm belang." Ook in de toekomst blijft het traditionele bedrijf internationale markten uitbreiden, nauwe klantenrelaties onderhouden en producten en services innoveren. Volgens de bedrijfsleiding is de strategie van Blum van begin af aan geweest om het bedrijf op de lange termijn te handhaven voor zijn medewerkers. "De afgelopen maanden hebben ons als bedrijf zeer op de proef gesteld. De lessen die we hieruit geleerd hebben, zullen we in de toekomst onthouden. We zijn onze teams veel dank verschuldigd voor hun inzet en samenwerking", benadrukt Philipp Blum.

Philipp_und_Martin_Blum

Foto: BlumPhilipp_BlumMartin_1806

Directeuren Philipp en Martin Blum staan als derde generatie aan het hoofd van het bedrijf

Contactpersoon
Julius Blum GmbH

Julius Blum GmbH

Werk 2

Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Downloads
Pylon Download ZIP | 2 MB